Vår satsning går i linje med WHO och folkhälsan i Norden

.

Fysisk inaktivitet är numera den fjärde största orsaken till förtida död i världen enligt siffror från WHO. På första till tredje plats ligger högt blodtryck, rökning och högt blodsocker varav åtminstone två direkt påverkas negativt av fysisk inaktivitet (World Health Organisation, 2009).

 

Folkhälsomyndigheten i Sverige utgår från Nordisk rekommendation för barn och unga.Den nordiska rekommendationen för fysisk aktivitet för barn och unga lyder: "Minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag, både med måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna kan sannolikt delas upp i kortare intervaller under dagen och bör vara av olika slag".

 

Enligt folkhälsan har Fysisk aktivitet ”otaliga positiva effekter på barns hälsa. Fysisk aktivitet ökar t.ex. välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, minskar risken för sjukdomar, ger ökat immunförsvar, ger bättre sömn och minskar risken för övervikt. Barn som får möjlighet till rörelse i skolan kan också lättare ta in och tolka sinnesintryck. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.” Folkhälsan Finland

 

Folkhälsan menar även att ”Forskning har visat att klyftan mellan fysiskt aktiva och passiva barn har ökat. Barnens fria tid och fria rörlighet är mindre idag än för några decennier sedan. Dessutom leker barn mer inomhus än de gjorde förr. Det innebär att ett ökat ansvar läggs på både föräldrar och pedagoger. Det är i högsta grad upp till de vuxna om barnen får möjlighet att röra på sig tillräckligt. Undersökningar visar att skolframgången inte blir sämre då mer fysisk aktivitet införs under skoldagen i stället för annan undervisning – snarare bättre.” Folkhälsan Finland