IDAG GJORDE SVT, BLEKINGE/SYDNYTT ETT REPORTAGE OM VÅRT SENASTE PROJEKT MED HÖGINTENSIV TRÄNING OCH TABATA I FÖRSKOLA OCH SKOLAN. Vi är otroligt tacksamma för deras intresse men mest är vi nog tacksamma för alla er 950 personer som kör vårt Tabata upplägg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT STARTA KAN VARA DET ALLRA SVÅRASTE. VI BESTÄMDE OSS DÄRFÖR FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR ALLA BARN. Vi har skapat färdiga tabataprogram med 8 olika rörelser, totalt 4 minuter högintensiv träning. En bra start på dagen eller ett bra avbrott i förskolan, skolan eller i hemmet utan att man behöver tänka. Rörelseprogrammet fokuserar på högintensiv träning ger barnen en extra skjuts i vardagen.

Totalt kommer 4st olika program skickas ut. Ett varannan vecka. Hittills har vi skickat ut 3 program. Så varför inte göra som Jessika och många andra av våra deltagare. Plocka fram musiken, samla skolan och köra Tabata tillsammans.

VI TROR NÄMLIGEN ATT DEN LILLA TRÄNINGEN KAN GE EN BRA VINST FÖR KONCENTRATION, MOTORIK OCH INLÄRNING. VILL NI VARA MED?

Tacksamma är vi också för Jessika Johannesson från Torshamns skola i Karlskrona kommun. En av alla engagerade pedagoger som inte bara gått vår utbildning Träning i Livet utan som också använder sig av vårt Tabata upplägg och som idag tillsammans med sin skola står i centrum i Blekingenytts inslag.

ÄN ÄR DET INTE FÖRSENT, DU KAN OCKSÅ DELTA. SKRIV DIN MAILADRESS I KOMMENTARFÄLTET PÅ VÅR FACEBOOKSIDA SÅ MAILAR VI PROGRAMMEN TILL ER.

Helt utan kostnad såklart!

VARFÖR SATSAT VI PÅ DET HÄR?

Vi är ett utbildningsföretag som arbetar med hur motorik och rörelse kan påverka inlärning, koncentration och kroppskontroll både genom 3-timmars föreläsningar och vår storsatsning Träning i Livet. Men det vi brinner mest för att underlätta barns vardag.

Forskning visar att högintensiv träning kan hjälpa barn med koncentrationssvårigheter. Slutsatsen är att endast 4 minuters högintensiv träning frisätter dopamin som påverkar andra funktioner i kroppen som styr uppmärksamhet, engagemang, koncentration, glädje och entusiasm. Det förhöjda dopaminpåslaget ligger kvar i kroppen upptill två timmar efter utförd aktivitet.

Vill ni vara med?!

 

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått chans att utbilda över 200st deltagare, främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser för barn med svårigheter. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa, kanske tillsammans med dig?

 

Vi ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv. Träna med oss eller gå vår utbildning Träning i livet.

Genom ett unikt samarbete har Balanserade Barn och TBO Happy living slagit samman sina kunskaper och erfarenheter och skapat en utbildning för föräldrar, pedagoger i förskola och skola och andra intresserade. Vi kallar den...

 

Träning i livet

 

Vårt mål är att kunna hjälpa många barn! Vill du bli inspirerad till att använda mer rörelse och motorik i förskolan eller skolan? Lära dig bygga upp motoriska program för enskilda barn och barn i grupp?

 

Nästan alla våra rörelser kommer från hjärnan. Rörelser och motoriska övningar skapar nya nervceller och kopplingar i hjärnan. Det ger grunder för ökad inlärning, bättre koncentration och kroppskontroll. Genom Träning i livet lär ni er att observera barns motorik, bygga träningsprogram och skapa nya strategier för ökad inlärning, kroppskontroll och bättre motorik. Det skapa nya möjligheter, självkänsla och styrka hos barn.

 

Lär er mer om..

Grov- och finmotorik.

Observera barns motorik.

Bygga specifika rörelseprogram.

Rörelseprogram för barn i grupp.

Mental träning och andning.

Barnmassage och barnyoga.

 

Genom att lära dig bygga specifika rörelseprogram kan du hjälpa barn till ökad koncentration och inlärning och förenkla för barn med läs- och skrivsvårigheter. Med avslappning som verktyg kan du stärka barn och skapa ett större lugn.

 

Vi har skapat en utbildning där ni får verktyg som kan hjälpa era barn till en lättare vardag. Vi fokuserar på träning och avslappning.

 

Träning i livet

Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

 

”Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärning. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.Gustav Fridolin, Utbildningsminister

 

 

Vill ni samarbeta med oss? Vår utbildning Träning i Livet fyller kraven för att söka statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling.

 

 

Träning i livet arrangeras i 2 steg men redan efter steg 1 kan ni sätta igång och jobba med era barn.

 

 

Vårens datum och platser:

 

Ljungby, steg 2

29-30 maj

 

 

Pris: 2900 kr exkl moms per steg

 

Kursanmälan är bindande och avbokningar av kurserplatser kan senast ske två veckor innan kursstart. Utebliven plats debiteras med fullpris. Ni har alltid rätt att flytta era platser till andra kurser i Sverige.

Presenterar vi utbildningen Träning i Livet

Presentation av träningen Träning i Livet

Detta är en väg - VÅR väg!

Tillsammans skapar vi nya möjligheter!

Så här upplever vi Träning i Livet

Många upplever att motorisk träning kan ge

stora effekter på kort tid!

Vår satsning går i linje med förskolans och grundskolans mål och riktlinjer.

Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Den säger också att: ”Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga”. (sida 51) syftet med undervisningen i idrott och hälsa är även att: ”Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor somt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.” (sida 51)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 

 

Förskolans läroplan(2016) uttrycker att verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Ett av målen i läroplanen är följande: Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”. (sida 6)

Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016

 

 

 

Enligt folkhälsan har fysisk aktivitet ”otaliga positiva effekter på barns hälsa. Fysisk aktivitet ökar t.ex. välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, minskar risken för sjukdomar, ger ökat immunförsvar, ger bättre sömn och minskar risken för övervikt. Barn som får möjlighet till rörelse i skolan kan också lättare ta in och tolka sinnesintryck. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.”

 

 

Vi erbjuder även andra lösningar

 

  • Individuell träning
  • Föreläsning med mängder av praktiska inslag.

 

Vill ni har hjälp med individuell träning för ditt barn eller dina elever finns vi tillgängliga i Öresundsregionen, Malmö och Helsingborg samt i Karlskrona.

 

Vi besöker gärna er förskola eller skola för att bredda er kunskap genom föreläsningar eller genom individuell träning.