Balanserade Barn och TBO Happy living

- Tillsammans skapar vi nya möjligheter!

 
 
 
 
 

Vi tror på förändring

 

Vi tror på förändring! Allt är möjligt och vår drivkraft är att hjälpa barn med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter och sämre motorik.

 

Vi finns för er som familj eller förskola/skola. Vi arbetar med specifika motoriska övningar, rörelser i klassrummet, massage, andning, mental träning och personlig utveckling.

 

Varmt välkommen att kontakta oss