Balanserade Barn och TBO Happy living

- Tillsammans skapar vi nya möjligheter!

Välkommen till en dag fylld av fysisk aktivitet för förskola och skola.

Rörelsedagen erbjuder inspirerande övningar för inomhus- och utomhusmiljö. Här presenteras en sammanställning de olika aktiviteterna:

 

•Pulsträning

•Crossfit

•Tabata

•Motoriska grunder inom grovmotorik och finmotorik

•Samarbetsövningar

•Koordination

•Styrka

•Klassrumsaktiviteter

•Utomhusaktiviteter

•Forskning kopplad till rörelse

 

 

Rörelseglädje för alla!

Vår grund bygger på studier, forskning och erfarenheter. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Med motorisk träning underlättar vi även den kognitiva utvecklingen som har betydelse för inlärning. Genom grov- och finmotoriska rörelser, koordination och styrka stärks barnet och kan utveckla sin motorik, få en god kroppskännedom och kontroll över sin kropp.

 

Rörelsedagens fokus ligger på vikten av rörelseglädje och fysisk aktivitet. Vi vill på ett lekfullt sätt integrera rörelse i skolans- och förskolans vardag. Vi vill koppla inlärningen till olika fysiska aktiviteter. Regelbunden fysisk aktivitet under uppväxten kan skapa bra vanor och en bättre hälsa för resten av livet. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer.

 

Pris: 1200 kr exkl moms

I priset ingår kursmaterial och fika.

 

Plats: Helsingborg, Kärnpunkten: Nedre Långvinkelsgatan 28

Tid: 20 september kl. 09.30-16.30

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller bokning.

 

 

 

 

Gör din anmälan här