Utbildning - Träning i livet

Balanserade Barn och TBO Happy living

- Tillsammans skapar vi nya möjligheter!

Vill ni vara med?!

 

Lär dig mer om motorikens grunder och hur man man med hjälp av motorisk träning och mental träning kan hjälpa barn i svårigheter.

Vilken koppling finns mellan rörelse, motorik, hjärnan och inlärning? Hur kan vi med hjälp av rörelse påverka vår inlärning och koncentration? Hur kan vi med hjälp av medveten andning, massage och mentalträning skapa mer lugn och bättre förutsättningar för barnet?

 

Detta och mycket mer handlar vår utbildning Träning i Livet om. Du får lära dig hur du kan arbeta med motorisk träning i grupp och med enskilda barn. Du kommer lära dig läsa av barnens olika förmågor och utifrån dem bygga upp träningsprogram. Vanliga effekter av träningen kan du ta del av i listan till höger.

Vanliga effekter av Träning i livet

 

1. Lättare att koncentrera sig

2. Lättare att läsa

3. Lättare att skriva

4. Bättre motorik

5. Större lugn

6. Lättare med matematiken

7. Bättre självkänsla

8. Bättre självförtroende

9. Mindre aggression

10. Mer uthållighet

Vill ni ha mer kunskap och fler verktyg för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter? Hjälpa barn att få kontroll över sina impulser och sitt beteende? Eller hjälpa barnen att få en bättre självkänsla och nå sina målbilder.

 

Vi har kursen för er! TRÄNING I LIVET!

 

Flera forskningsstudier visar kopplingar mellan rörelse, motorik och inlärning. Annan forskning visar hur avslappning, andning och massage kan få oss att ta till kunskap på nya sätt. Studier visar även vilka hinder vi kan bestiga och vilka mål vi kan nå, genom mental träning och positivt tänkande.

 

Balanserade Barn och TBO Happy Living har tillsammans över 20 års erfarenhet i att hjälpa barn i svårigheter. Genom föreläsningar på förskolor & skolor, som skribenter och genom personlig träning har vi slussat mängder av barn förbi hinder. Vi samarbetar med Förskoleforum, Studentlitteratur, SISU, Skåneidrotten, Ica Bokförlag och Arena Rosenholm.

 

Vi vet att ett barn i balans har lättare att lära. Vi har tagit fasta på flera forskningsstudier och tillsammans med våra egna erfarenheter skapat en fyradagars utbildning, där du som pedagog inom förskola och skola lär dig hjälpa så väl enskilda barn som barn i grupp.

 

Träning i livet ger kunskap och mängder av praktiska verktyg, allt kopplat till hjärnans utveckling och inlärning. Ni kommer lära er att bygga specifika program genom observationer av barnen. Ni får tillgång till lustfylld träning som stärker barnets ”jag bild” genom motorik, rörelse, avslappning, medveten andning, massage, yoga, mental träning och målfokusering. Genom teoretisk kunskap och en mängd av praktiska övningar och lekar väver vi samman kursen till en helhet som kan användas både i förskola och skola.

 

Vår förhoppning är att varje förskola och skola ska ha en eller flera mentorer som ser rörelse och avslappning som en möjlig väg att arbeta på för att stärka barnet. Vi finns med er som stöd och bollplank under hela första året.

Träning i livet sker i 2 steg

Läs mer om utbildningen här

Utbildning i 2 steg

 

Utbildningen är uppdelad i 2 steg men redan efter steg 1 är du redo att arbeta med ditt barn eller i din barngrupp. Vårt mål är att du redan dagen efter utbildningen kan komma igång med arbetet. Vi ger praktiska verktyg och konkreta förslag på hur du kan arbeta med enskilda barn eller barn i grupp.