Motoriska problem försvinner inte med åldern!

Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training

Mats Niklasson, Peder Rasmussen, Irene Niklasson och Torsten Norlander

 

Vuxna med motoriska problem förbättrade sin fysiska och psykiska utveckling efter sensomotorisk träning

Resultaten visar att motoriska problem inte försvinner med åldern. Sensomotoriska problem i den tidiga barndomen bör därför tas på allvar och bli föremål för diagnostisk undersökning och lämplig behandling. Resultaten visar också för första gången att samma diagnostiska instrument och behandlingsmetoder kan användas för både barn och vuxna med motoriska svårigheter.

 

I den aktuella studien ingick 14 vuxna och 100 ungdomar som alla hade avslutat ett SMT program på Vestibularis i Mönsterås. Programmet innehöll sju delar; (A) foster och spädbarn rörelser, (b) vestibulär stimulering, (c) auditiv perceptuell stimulering, (d) taktil stimulering, (e) grundmotoriska milstolpar, (f) sportrelaterade grovmotorik, och (g) kompletterande spel övningar. Manualen beskrivs 48 olika övningar. De främsta orsaken till terapi var främst sensomotoriska problem, ofta i kombination med klumpighet, koncentrationssvårigheter, lässvårigheter, ångest och stresskänslighet. Både ungdomar och vuxna praktiserade ca. 15 minuter varje dag under i snitt 3 år.

 

Läs mer: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/full