Fysisk aktivitet

i förskola och skola

En inspirerande workshop/föreläsning som skräddarsys efter era önskemål

 

Workshopen ”Fysisk aktivitet i förskola och skola” ger verktyg för att införa daglig fysisk aktivitet. Vi vill göra det enkelt att starta och har därför fokuserat på att ta fram produkter och strukturer som gör att du inte behöver planera utan kan starta direkt med att införa fysisk aktivitet i verksamhetens vardag. Teori varvas med praktiska övningar och vi kopplar arbetet till aktuell forskning. Vi ger er svar på hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp på ett positivt sätt och på hur vi kan dra nytta av kunskapen i förskola och skola. Ni får inspirerande övningar som går att använda direkt i er barngrupp, på lektioner och under raster.

 

Alternativ 1 - Vi kommer till er, kontakta oss för mer information

Alternativ 2 - Delta på vår öppna workshop, se datum och städer nedan.

 

Innehåll:

 • Forskning kopplad till rörelse - Varför ska vi arbeta med daglig fysisk aktivitet?
 • Skolverkets riktlinjer
 • Pulsträning
 • Brain breaks
 • Tabata, träna till 100 och 30/30
 • Klassrumsaktiviteter
 • Fysisk aktivitet kopplad till ämnen; svenska, matte, SO, NO, engelska mm.
 • "Den hjälpsamma korgen"
 • Samarbetsövningar

 

Ni får: Kompendie med Brain breaks, filmade rörelseprogram, lekar och roliga övningar. Ni får även länkar till aktuell forskning, filmer och inspirationsmaterial inom "lärfys".

 

Vetenskaplig grund

Vårt arbete bygger på studier, forskning och erfarenheter. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrations-förmågan, den kognitiva förmågan och därmed inlärningsförmågan. Vi vill på ett lekfullt sätt integrera rörelse i skolans- och förskolans vardag. Regelbundenen fysisk aktivitet under uppväxten skapar bra vanor och en bättre hälsa för resten av livet. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration, och skolprestationer.

 

Tid:3 h

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

 

Under våren har vi även öppna workshops, dit alla kan anmäla sig:

 

Datum och plats kommer inom kort.

 

Pris Sverige: 690 kr exkl moms, pris Finland: 800 kr exkl moms.

 

Kontakta oss för att göra en anmälan. Skriv Workshop samt staden du vill delta i som meddelande. Uppge även fakturaadress och referensnummer. Tack!

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning och fysisk aktivitet – strategier som möter hela barnet

En inspirerande workshop som ger verktyg inom mental träning och fysisk aktivitet

 

Workshopen Mental träning och fysisk aktivitet ger övningar som skapar lugn och avslappning men även till puls och fysiska aktiviteter. Vår workshop ger er verktyg att möta barn och ungdomar och ge dem redskap för livet-. Vill du få kunskap och förståelse för hur du kan införa både harmoniska stunder men även fysisk aktivitet i förskola och skola? Vi hjälper er!

Workshopen tar upp hur vi genom att införa rörelse och harmoniska övningar kan skapa bra rutiner och strategier för alla barn och elever. Hur anpassar vi lärmiljön och skapar goda förutsättningar för alla att lyckas?

Innehåll:

 • Mental träning och lugna övningar
 • Fysisk aktivitet - betydelse för hälsa och lärande
 • Hur möter vi barn med psykosomatiska besvär?
 • Strategier för avslappning, massage och nedvarvning
 • Aktuell forskning
 • Läroplan och folkhälsans riktlinjer

Välkommen att inspireras och ta del av vårs tankar och idéer som vi kopplar till aktuell forskning och läroplanerna.

Ni får: Kompendie med harmoniska övningar, Brain breaks, filmade rörelseprogram och roliga aktiviteter. Ni får även länkar till aktuell forskning, filmer och inspirationsmaterial.

 

Tid: 3 h

 

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.