Fysisk aktivitet i förskola och skola

Workshopen ”Fysisk aktivitet i förskola och skola” arrangeras i

Kristianstad, Malmö, Helsingborg och Karlskrona!

Vill du delta?

 

Arbetar du som pedagog inom förskola och skola och har en önskan

om att erbjuda dina barn eller elever fler rörelsepauser? Genom workshopen

”Fysisk aktivitet i förskola och skola” ger vi dig praktiska grunder för att

starta eller att för ta nästa steg mot daglig fysisk aktivitet.

 

5 februari 16.00 - 19.00 Kristianstad högskola

27 februari 17.00 – 20.00 Helsingborg, Kärnpunkten

12 mars 17.00 - 20.00 Stockholm, Hälsans Hus

11 april 17.00 - 20.00 Strängnäs

 

Workshopen ”Fysisk aktivitet för skola” ger verktyg för att införa daglig fysisk aktivitet. Vi vill göra det enkelt att starta och har därför fokuserat på att ta fram produkter och strukturer som gör att du inte behöver planera utan kan starta direkt med att införa fysisk aktivitet i dina barns och elevers vardag.

 

Vad sägs om få tillgång till flera olika rörelseprogram, inspiration och material

som gör att rörelse och fysisk aktivitet kan kopplas till ämnen inom språk,

matematik, SO och NO och få kunskap om hur pulsträning kan påverka

koncentration och inlärning.

Låter det lockade? I så fall har vi workshopen för dig!

 

Workshopen innehåller följande:

•Flera olika rörelseprogram till klassrummet: Träna till 100, 4-hörn, Tabata, 30/30 och Funktionell träning inspirerat från CrossFit. Varje program varar mellan 3-5 minuter. Efter workshopen får ni tillgång till filmat material.

•Lärfys – fysisk aktivitet kopplat till skolämnen.

•Fysisk aktivitet på raster och i fritidsverksamheten.

•Aktuell forskning, läroplanen och praktisk erfarenhet.

 

Vårt arbete bygger på studier, forskning och erfarenheter. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan, den kognitiva förmågan och därmed inlärningsförmågan. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration, och skolprestationer.

 

Pris: 690 kr exkl moms

 

 

 

Kontakta oss för att göra en anmälan och skriv Workshop och staden du vill delta i som meddelande.

 

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.