KONKRET och TYDLIG! NYA UPPLÄGG OCH RUTINER!

Hur enkelt är det att införa mer rörelse i förskolan och på lektionstid i skolan? För oss som arbetar med att få in fysisk aktivitet i förskola och skola är det enkelt, tydligt och sker genom en röd tråd. Men hur tydligt är det för dem som inte har samma intresse eller för dem som läst om effekterna och vill starta men inte vet hur.


Genom en serie som vi kallar Konkret och Tydligt ska vi under de närmaste månaderna försöka bena upp vissa saker. Vårt mål är att det ska vara enkelt att införa mer rörelse och fysisk aktivitet i förskolan och skolan men även i hemmet. Att vara konkret och tydlig kan skapa goda strukturer, så låt oss försöka tillsammans.


Konkret och Tydligt 1 - KORTA RÖRELSEPAUSER MED HÖGINTENSIV TRÄNING

Visste du att...

...så lite som fyra minuters högintensiv träning kan ge bättre koncentration. Efter ett rörelsepass får vi mer blod till hjärnan men kroppen börjar även frisätta en ökad dos av dopamin. Kort sagt kan man säga att man efter ett rörelsepass får bättre koncentration, uppmärksamhet, blir piggare och mer alerta vilket kan öka inlärning. Effekterna ligger kvar i kroppen upp till två timmar efter ett rörelsepass.


VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ?

- Utför rörelser som har full fart från start.

- Även om det är korta pauser som i tex Tabata. Ha en aktiv vila!

- Visar du som lärare rörelserna måste du ge allt. Barnen gör vad du gör! Är det en uppgift du inte vill göra, se inte det som ett 

  hinder att inte starta. Låt någon av eleverna leda passet eller använd instruktionerna genom symbolerna i filmen vi visar.

- Förklara varför ni ska införa mer rörelse. Visa gärna filmen med Anders Hansen som vi länkat till nedan.


NÄR SKA VI LÄGGA PASSEN?

- Utför passen varje dag

- Ett enkelt sätt är att alltid lägga passen vid samma tidpunkt. Lyckas ni få in två pass om dagen är det bra. Efter tiorasten, innan 

  skolstartens början eller efter precis efter lunch.

- Kör samma pass första veckan. När vi kan något och vet vad som ska komma blir det lättare att skapa rutiner.


VAD SKA VI GÖRA?

Vi kommer presentera några olika program under tiden. Det första programmet finner ni nedan.

Vi har valt att visa rörelsen med bilder. Det gör att träningen blir mer individuell och att deltagarna kan hålla sitt egna tempo.


 .           KONKRET och TYDLIG! NYA UPPLÄGG OCH RUTINER!

   På nästan varje föreläsning som vi håller får vi lyssna på fantastiska historier 

   om hur man infört rörelsepauser och korta pulspass i förskolan och 

   klassrummet i skolan och på fritids. Det berättas om rörelseglädjen men nästan varje gång 

   berättar någon om hur svårt det är att samla ihop barn och att det är svårt att få dem att

   komma ner i varv och återgå till ämnet efteråt.
KONKRET OCH TYDLIGT 2 - STRUKTURER FÖR ATT ÅTERGÅ TILL LEKTIONEN EFTER ETT PULSPASS.


HUR LÄGGER JAG UPP RÖRELSEPASSET FÖR ATT FÅ BRA EFFEKT?

  • Innan ni startar (om ni inte startar precis efter en rast) sätter barnen ett kryss i sin bok eller skriver sitt namn vid den aktivitet som den för tillfället håller på med. Då vet barnen var de ska återvända efter pulspasset.
  • När pulspasset är slut placerar barnen sina armar som ett kryss över bröst. Blundar och räknar till 10.
  • Gå igenom vad varje barn gjorde innan ni startade med passet och slussa tillbaka dem till uppgiften. I början frågar ni barnen enskilt. När ni satt rutinerna skickar ni tillbaka alla barn vid samma tillfälle. Dvs att alla barnen går tillbaka till platsen där de placerat sitt kryss eller sitt namn.


FINNS DET ANDRA STRATEGIER SOM JAG KAN ANVÄNDA MIG AV EFTER PULSPASSET?

Att införa en avslappningsövning i anslutning till rörelsepasset kan vara en vinst för många barn. Inför andning, massage, lugna rörelser och mental träning. 


HUR SKA VI GÖRA?

  • När pulspasset är slut sätter barnen sig bekvämt mot en stol, sluter ögonen och utför en avslappningsövning. Genom materialet nedan kan ni prova att använda massage eller andnings- och visualiseringsövningar. Skriv ut massagekortet och låt barnen utföra rörelserna på varandra eller sätt på ljudfilen och utför några olika övningen för att komma ner i varv. Övningarna kommer från material som heter Brain Breaks Harmoni där vi samlat 75 övningar harmoniska övningar.
  • Gå igenom vad varje barn gjorde innan ni startade med passet och slussa tillbaka dem till uppgiften. I början frågar ni barnen enskilt. När ni satt rutinerna skickar ni tillbaka alla barn vid samma tillfälle. Dvs att alla barnen går tillbaka till platsen där de placerat sitt kryss eller sitt namn.


HUR SKA VI UTFÖRA AVSLAPPNINGSÖVNINGAR?

Koncentrations- och uppmärksamhetsförmågorna är betydelsefulla för att barnen ska kunna tillgodogöra sig lärandet fullt ut i skolan. Koncentration betyder att kunna behålla sin uppmärksamhet under en viss tid, utan att tankarna drar iväg. Genom avslappning- och mindfulnessövningar, tränas närvaron och koncentrationen, vilket resulterar till att barnen blir lugnare och har lättare för att rikta sin uppmärksamhet mot det som ska läras.


Visste du att...

...man får bättre akademiska resultat för barn med ADHD efter yoga och mindfulness. En studie visar att barn med ADHD förbättrade sina resultat efter yoga- och mindfulnessövningar. Studiens syfte var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra de akademiska studierna för barn med ADHD.


Resultatet visade att barnen förbättrade sina studieresultat och prestationer. Lärarna såg att de flesta av barnen hade ökat sina akademiska resultat och den spatiala förmågan.


90,5 % av barnen visade akademiska förbättringar.

3. KONKRET och TYDLIG! NYA UPPLÄGG OCH RUTINER

Brain Breaks är en stor favorit för oss. Enkla övningar som är lättare att genomföra eftersom man inte behöver planera och som ger stor effekt direkt.


”Brain Breaks” - små korta övningar som genomförs både enskilt, i par eller i grupp. Det ger tillfälle att snabbt komma upp och röra sig och en metod för att ladda om hjärnan för nya inlärningssituationer.


Genom att använda Brain breaks i förskola eller skola kan skapa bra förutsättningar för ökad inlärning. Det korta avbrottet gör att man kan skapa ny energi, mer motivation och ökad koncentration.

KONKRET OCH TYDLIGT 2 - STRUKTURER FÖR ATT INFÖRA BRAIN BREAKS

Visste du att...

...du kan ge hjärnan extra kraft när du rör på dig. Genom fysisk aktivitet kan vi skapar bättre flöde för ökad inlärning!

I många stunder när vi behöver använda vår hjärnkraft sitter vi ner. I skolan, på möten eller när man pluggar inför ett prov. Stunder som har en gemensam nämnare, koncentration. Forskning visar att långvarigt stillasittande kan påverka hjärnans bränsleförsörjning och ha en negativ inverkan på hjärnans hälsa. Man kan se en tydliga koppling mellan högre sittid och nedsatt hjärnfunktion.


VAD SÄGER FORSKNING?

Man kan säga att hjärnan är ett glukoshungrigt organ. Om hjärnan inte får tillräckligt med energi kan det försämra och skada uppbyggnaden av hjärnceller. Därför är det viktigt att på bästa sätt öka tillgången på glukos i hjärnan. Forskning visar att om vi sprider ut korta och längre stunder av fysisk aktivitet under dagen hjälper vi hjärnan att vara få ett jämt glukosintag vilket kan vara ge god effekt för vårt tänkande.


Annan forskning som utförts av forskare vid New Mexico Highlands University som visade att när vi står eller går sänder vi tryckvågor genom blodkärl som ökar hjärnans blodflöde och förbättra hjärnfunktionen.


Ytterligare studie som utförts på barn i åldern 7–11 år visar att avbrott för 3 minuters promenad med måttlig intensitet en gång i halvtimmen under långvarigt sittande leder till signifikant sänkta nivåer av insulin, C-peptid, blodsocker och fria fettsyror.


I somras hade vi äran att träffa en av forskarna den sista studien som menade att en brain breaks har liknade effekter för barnen.


Med andra ord kan man säga att Brain breaks ger oss mer energi, gör oss piggare, mer alerta och kan få oss att starta om och få ny motivation och koncentration.VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ?

Låt barnen sätta ett kryss på sidan i sin bok så att de vet vad de ska återgå till efter Brain breaket.

Ställ klockan på 2-3 minuter. Mer behövs inte för att få effekter. När klockan ringer återgår barnet till platsen

där de satt sitt kryss.

Tidtagningen är viktig eftersom vissa barn mår bra av att veta hur länge rörelsen ska utföras.

Inga Brain breaks ska göras sittande.


TIPS!

Barn som har stort rörelsebehov kan utföra lite extra rörelse utanför klassrummet medan de andra barn går tillbaka till sina uppgifter. När det lugnat sig i klassrummet kan barnet återgå till klassrummet i en lugnare miljö.

Brain breaks gynnar barn med ADHD. Kort rörelseavbrott kan göra att de har lättare att vara koncentrerade och alerta.


NÄR SKA VI LÄGGA PASSEN?

Utför passen varje dag. Bryt av mitt i lektionen när barnen börjar tappa intresset eller koncentrationen.

Ett enkelt sätt är att alltid lägga passen vid samma tidpunkt. Lyckas ni få in två pass om dagen är det bra.

Kör samma pass första veckan. När man vet vad som ska ske blir det lättare att skapa rutiner.

Titta tillsammans med barnen igenom våra Brain breaks nedan och bestäm vilka ni ska testa.


VAD SKA VI GÖRA?

Nedan presenterar vi några olika program. Vill ni ha fler har vi 78 olika Brain breaks till försäljning för 500 kr.

4. KONKRET och TYDLIG! NYA UPPLÄGG OCH RUTINER

All rörelse behöver inte vara organiserad. Vissa barn behöver röra sig ofta. Speciellt barn med koncentrationssvårigheter som får ny kraft och motivation genom korta stunder av rörelse. Hellre många få stunder än ett långt pass säger forskning. Även barn som har svårt att starta kan behöver kicka igång sin kropp med rörelse. Testa gärna dagens tips!


TEJP - FANTASTISKA RULLE.

Inget kan nog bli så konkret och tydligt som när man tejpar olika saker på golvet som bidrar till mer motorik och rörelse. Det bästa är att tejpa balanslinjer, hoppstegar, hopprutor i kapprum eller i korridorer där det inte stör andra barn och elever. 

KONKRET OCH TYDLIGT 4 - ALL RÖRELSE BEHÖVER INTE VARA ORGANISERAD. TEJPA OMRÅDEN SOM STIMULERAR TILL MER RÖRELSE

Visste du att...

...studier visar att barn rör sig för lite. Endast 22% av tjejerna och 44% av killarna kommer upp i WHOs rekommendationer om att röra sig 60 minuter per dag. Studien visar även att vi rör oss som mest i när vi är i förskole- och skolmiljö. Kan vi ge mer fysisk aktivitet i förskola och skola hjälper vi barnen till ökat välmående. Tryck här om du vill veta mer.


VAD SÄGER FORSKNING?

Forskning visar att korta stunder av högintensiv träning kan skapar fler mitokondrier i kroppen. Mitokondrier är

vår ”energifabrik” vilket innebär att vi genom rörelse kan bli pigga och mer alerta. Att hoppa eller springa igång

kroppen kan vara ett bra sätt.


FÖRBEREDELSER

Ni kan själva välja hur attraktiv eller oattraktiv miljön ska vara genom att variera olika uppgifter vid linjen, stegen eller rutan. Genom att byta ut olika uppgifter i de tejpade området skapar ni nyfikenhet och gör det mer attraktivt. Att lägga glosor, mattetal, olika bilder på djur, färger eller andra ämnen som ni arbetar med är exempel för att området ska bli mer intressant. Varje gång barnen hoppar in i rutan får de säga svaret på uppgiften. Genom att placera en boll, ärtpåsar, legobitar eller andra saker som barnen kan plocka upp längs vägen kan också locka till mer rörelse. Så vill man behålla intresset länge bör man byta övningar ofta.


INVOLVERA FÖRÄLDRAR

Att tejpa i kapprummet kan också göra föräldrarna involverade och intresserade. Kanske kan ni till och med inspirera dem till att tejpa i hemmet. Eller visar att ni är en förskola eller skola som tycker att motorik och rörelse är viktigt. Eller blir det en plats där man tillsammans med föräldrarna utöva veckans motorikövningar.


VAD SKA VI GÖRA?

BALANSLINJE. Tejpa två linjer med 10cms mellanrum. Det gör att alla barn kan delta, även de som har svårare att balansera.

-Placera pusselbitar längs linjen. Varje gång man går på linjen får man plocka upp en pusselbit med tårna eller händer. När alla pusselbitar är samlade lägger deltagarna som balanserat på linjen pusslet tillsammans.

-Placera legobitar längs linjen. Varje gång man går på linjen får man plocka upp en legobit med tårna eller händer. Hur högt torn kan ni med gemensamma krafter bygga på en dag?

-Placera veckans glosor på små lappar längs linjen. På ena sidan av lappen står ordet på svenska och andra på språket som ni läser. Låt deltagaren ta upp lappen för att se att de svarat rätt.

-Placera bokstäver längs linjen. När man kommer fram till bokstaven får man säga ett ord som börjar på bokstaven på antingen svenska eller språket man läser.

-Placera siffror längs linje. Ge olika mattetal och kluringar som man ska lösa med hjälp av siffrorna.

-Placera en boll som man ska rulla framlänges och baklänges längs linjen.

-Placera ärtpåsar som man ska ta med sig eller balansera på olika kroppsdelar.


HOPPSTEGAR. Tejpa stegar eller sammansatta hopprutor som bilderna och filmerna visar.

-Placera veckans glosor på små lappar i hopprutorna. På ena sidan av lappen står ordet på svenska och andra på språket som ni läser. Säg svaret när ni hoppar in i rutan.

-Placera bokstäver i hopprutan. När man kommer fram till bokstaven får man säga ett ord som börjar på bokstaven på antingen svenska eller språket man läser.

-Placera siffror i hopprutan. Hoppa olika tal på samma sätt som filmen visar.

-Placera djur och säg djurens namn när man hoppar in i rutan.


HOPPRUTOR. Hopprutor som bilderna och filmerna visar. När energin tar slut eller om man behöver göra av med energi för att kunna koncentrera sig är hopprutan perfekt. Tidigare har vi tipsat om hopprutan för att barnen ska vara på ett och samma ställe när de hoppade och inte störa andra. I veckan hittade vi på en ny övningar med fyra olika övningar inuti kvadraten, med hjälp av den kan man också köra pulsträning. Tejpa gärna flera rutor så att man kan gå vidare till nästa ruta med nya rörelser när man är klar med uppgiften eller kört ett par varv.


Tejpa en ruta. Vi placerade en siffra i mitten. Siffran talar om hur många gånger vi ska upprepa varje rörelse innan vi går vidare till nästa övning. Placera kort med övningar vid kvadratens fyra sidor. Exempel på kort att trycka ut finner ni nedan. Vi har använt våra kort från Tabata och Träna till 100. Vill ni, kan ni köpa här. Barnet vänder sig mot en sidan av kvadraten och utför lika många av upprepningar av rörelsen som kortet visar. Utan att pausa vänder sig barnet mot nästa sida och utför lika många upprepningar av rörelsen som kortet visar osv. Kör gärna flera varv. Det blir pulsträning.