Sara Wikander


Som rytmisk rörelsetränare, certifierad massör, idrottsledare, friskvårdspedagog och stresspedagog har jag möjlighet, kunskap och erfarenhet av att hjälpa barn  förbättra deras inlärning, ge dem en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende.

 

Jag har ett stort intresse och kunskap i hur kvarvarande spädbarnsreflexer kan påverka barnet och göra att utvecklingen inte sker på rätt sätt. Genom behandling främst genom rytmiska rörelser kan MÅNGA barn få hjälp!

 

Sedan 2001 driver jag friskvårdföretag Hälsopyramiden och sedan 2014 driver jag också Balanseradebarn. Inom företaget arbetar jag med personlig träning för barn med motoriska svårigheter och håller föreläsningar i hur motorik påverkar inlärning samt i barnmassage och stresshantering.

 

Föreläsningarna är utvecklade för förskolor och skolor och under de 10 senaste åren har jag hållt hundratals föreläsningar runt om i Sverige. Balanserade Barn och våra föreläsningar samarbetar med Lärarförbundet, SISU, Skåneidrotten, Förskoleforum, Studentlitteratur och Ica Bokförlag.

 

Jag har också ett kreativt intresse som mynnat ut i tre böcker i ämnet barnmassage, utgivna av Ica Bokförlag. Massagesagor, Nya Massagesagor och Massagesagor för de minsta.

 

Min ambition är att förbättra impulskontroll och hjälpa barnet att förbättra sin inlärning och beteende. Under åren har jag haft förmånen att arbeta och se många barn förändras och nå sina mål!


Balanserade Barn finns i Malmö för individuell träning och med våra 3 timmars föreläsningar i hur motorik påverkar inlärningen reser vi över hela Sverige.

Tillsammans


Tillsammans har vi flera spännande projekt på gång.

 • Utbildning "Träning i livet"
 • Workshop/föreläsningar
 • Rörelsekalender
 • Harmonikalender
 • Samarbete med Folkhälsan i Finland
 • Klicken med vänner
 • Julkalender 2018


Tidigare projekt

 • Uppstart av "Träning i livet" våren 2015
 • Skribenter för Förskoleforum
 • Julkalender 2015 - 2017 i rörelsens tecken
 • Motorikens spel -  "Sommarspelet"
 • Guldkorn grovmotorik 2017
 • Brain Breaks rörelse och harmoni


Bodil Opdahl


Min målsättning med Träning i livet är att underlätta inlärningssituationen för barn och ungdomar. Jag önskar

att de ska växa och utvecklas så de har bättre förutsättningar att möta framtiden. Genom motorisk träning, fysisk aktivitet och mental träning får de verktyg som kan användas hela livet. Självkänslan stärks och självförtroendet förbättras. Barnen lyckas lättare!

 

Jag är utbildad specialpedagog men i grunden är jag lärare i matematik, naturvetenskap och idrott. Har arbetat med mental träning och även läst Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer samt montessoripedagogik.


Sedan 1997 har jag arbetat som lärare och i mitt yrke möter jag dagligen barn och ungdomar i svårigheter. För att kunna hjälpa de barn och ungdomar jag möter har jag specialiserat mig inom flera områden för att på bästa sätt möta varje individ. Följande kurser och utbildningar väver jag in i min praktik:

”Massage och dyslexi”(2007)

”Rytmisk rörelseträning och reflexer vid ADHD” (2012)

”Rytmisk rörelseträning, känslor och inre ledare” (2012)

”Rytmisk rörelseträning och dyslexi” (2014)

Kraniosakral terapi (2013)

Instruktör för rePulse (2013)

 

År 2007 startade jag mitt företag, TBO Happy living. Jag har under åren arbetat med många barn och ungdomar och sett fantastiska resultat av både motorisk- och mental träning.


 

 

Alla har en unik förmåga och vi kan på olika sätt bli stärkta i vår utveckling.

Vi tror att alla barn kan lyckas!

Tillsammans skapar vi möjligheter!