Bolaskogen

Värmano

Om slingan

Bolaskogen är allt annat än traditionell. I denna naturpark upplever du stora delar av världen via träd och växter. När orkanen Gudrun vände upp och ner på Bolaskogen skapades ett delvis nytt landskap. Strax väster om Gröndalsskolan letar sig cykelvägar och små promenadstigar genom stadsdelens smala vegetationskorridorer. Idag har granar och björkar fått sällskap av ett 100-tal utländska trädarter planterade för att förstärka platsens upplevelsevärden. Mycket är ännu så länge bara mindre träd och buskar som växer upp och tar form. Vid Boladammen som är områdets centralpunkt och flitigt nyttjade mötesplats för stadens invånare hittar man japanska bergkörsbär, svarttall, guldazalea, blåbärstry och många fler arter. I områdets smala naturstråk som leder vidare ut i stadsdelen finner man stigar, broar och unika exotiska växter

Information

Se länk till webbplats. Bolaskogen

Följ slingan runt dammen som är 1 km

Bola

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.