Träning i livet - - Tillsammans skapar vi nya möjligheter.

Vill ni ha mer kunskap och fler verktyg för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter? Hjälpa barn att få kontroll över sina impulser och sitt beteende? Eller hjälpa barnen att få en bättre självkänsla och nå sina målbilder?

 

Träning i Livet ger kunskap och mängder av praktiska verktyg, allt kopplat till hjärnans utveckling och inlärning. Ni kommer lära er att bygga specifika program genom observationer av barnen. Ni får tillgång till lustfylld träning som stärker barnets ”jag bild” genom motorik, rörelse, avslappning, medveten andning, massage, yoga, mental träning och målfokusering. Genom teoretisk kunskap och en mängd av praktiska övningar och lekar väver vi samman kursen till en helhet som kan användas både i förskola och skola.

 

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått chansen att utbilda flera hundra personer från Sverige, Danmark och Finland. Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

Träning i Livet ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv.

 

Träning i livet arrangeras i 2 steg men redan efter steg 1 kan ni sätta igång och jobba med era barn. Steg 2 är en fördjupning för de som är intresserade.

 

Datum och platser 2018:

 

Lund: 17-18 oktober

 

Pris: 3300 kr exkl. moms per steg

Kursanmälan är bindande och avbokningar av kurserplatser ska senast

ske två veckor innan kursstart. Ni har alltid rätt att flytta era platser till

andra kurser i Sverige.

Vårt mål är att kunna hjälpa många barn!

Vill du bli inspirerad till att använda mer rörelse och motorik i förskolan eller skolan? Lära dig bygga upp motoriska program för enskilda barn och barn i grupp?

 

Nästan alla våra rörelser kommer från hjärnan. Rörelser och motoriska övningar skapar nya nervceller och kopplingar i hjärnan. Det ger grunder för ökad inlärning, bättre koncentration och kroppskontroll. Genom Träning i livet lär ni er att observera barns motorik, bygga träningsprogram och skapa nya strategier för ökad inlärning, kroppskontroll och bättre motorik. Det skapa nya möjligheter, självkänsla och styrka hos barn.

 

Lär er mer om..

Fysisk aktivitet i klassrummet.

Grov- och finmotorik.

Observera barns motorik.

Bygga specifika rörelseprogram.

Rörelseprogram för barn i grupp.

Mental träning och andning.

Barnmassage och barnyoga.

 

Genom att lära dig bygga specifika rörelseprogram kan du hjälpa barn till ökad koncentration och inlärning och förenkla för barn med läs- och skrivsvårigheter. Med avslappning som verktyg kan du stärka barn och skapa ett större lugn.

 

Vi har skapat en utbildning där ni får verktyg som kan hjälpa era barn till en lättare vardag. Vi fokuserar på träning och avslappning.

Flera forskningsstudier visar kopplingar mellan rörelse, motorik och inlärning. Annan forskning visar hur avslappning, andning och massage kan skapa bättre förutsättningar till ökad hälsa och större inlärning. Studier visar även vilka hinder vi kan bestiga och vilka mål vi kan nå, genom mental träning och positivt tänkande.

 

Balanserade Barn och TBO Happy Living har tillsammans över 20 års erfarenhet i att hjälpa barn i svårigheter. Genom föreläsningar på förskolor och skolor, som skribenter och genom personlig träning har vi slussat mängder av barn förbi hinder. Vi samarbetar med Folkhälsan i Finland, Förskoleforum, Studentlitteratur, SISU, Skåneidrotten och Ica Bokförlag.

 

Vi vet att ett barn i balans har lättare att lära. Vi har tagit fasta på flera forskningsstudier och tillsammans med våra egna erfarenheter skapat en utbildning, där du lär dig hjälpa både enskilda barn och barn i grupp.

 

Vår vision är att varje förskola och skola ska ha en eller flera inspiratörer, som ser rörelse och avslappning som en möjlig väg att arbeta på för att stärka barnet. Vi finns hela tiden med er som ett coachande stöd.

Träning i livet sker i 2 steg

Läs mer om innhållet här