Tillsammans skapar vi nya möjligheter


Träning i Livet arbetar med hur fysisk aktivitet, rörelse och motorik kan påverka inlärningen positivt.Genom utbildningar, workshops,träningsupplägg, material och rörelselsekalendrar har vi som mål är att få in mer rörelse i förskolan, skolan och i hemmet.


Olika former av fysisk aktivitet kan vi skapa bra förutsättningar för bättre koncentration, minne, kroppskontroll och självkänsla och öka välmåendet hos barn och vuxna.

Rörelsekalender 2019

 

Den digitala rörelsekalendern innehåller fysik aktivitet, uppdrag, lekar, samarbetsövningar och mycket mer! Varje vardag erbjuds olika rörelser och nytt är även helguppdrag!  Ett inspirerande och lustfyllt material för daglig rörelse och fysisk aktivitet. Passar både hem, förskola och skola.

Lär dig observera barn och bygga 

motoriska program för hela kroppen.

Lär dig mer om mental träning och barnmassage. Vi ger er tydliga metoder och övningar som hjälper barnen och  skapar förutsättningar för ett enklare lärande och ökat välmående.


Riktar sig till personal inom förskola och skola samt föräldrar.


Läs mer

Vi kommer till er och föreläser om aktiva klassrum, pulshöjande aktiviteter, brain brakes och lärfys. Allt kopplat till forskning och läroplaner. På ett lustfyllt och enkelt sätt kan ni starta direkt. Vår workshop inspirerar till mer rörelse i vardagen.


Riktar sig till personal inom förskola och skola.
Läs mer

Vi kommer till er och håller en workshop om hur vi genom fysisk aktivitet och harmoniska övningar kan möta hela barnet. Styrkor hos elever med NPF och nycklar för att nå barnen har ett centralt fokus. Kom igång med ett medvetet fokus på barnen och verktyg för att underlätta vardagen. 


Riktar sig till personal inom förskola och skola.


Läs mer

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande?

Besök vår shop!


Nyhet! Årets julkalender är här! Beställ den redan idag. En julkalender som ger övningar inom fysisk aktivitet, avslappning, andning, massage, pyssel och värdegrund.

Läs mer