Workshops

Skapa en Aktiv förskola!

DRÖMMER DU OCKSÅ OM EN AKTIV FÖRSKOLA?

En förskola fylld av rörelseglädje! En förskola där barnen utvecklar sin motorik och kroppskropp genom lek och specifika övningar. En förskola där ni dagligen har korta planerade rörelsestunder trots begränsad yta eller där ni bygger upp stationer med rörelse.

Det finns många goda effekter på hur rörelse kan påverka kamratskap, delaktighet och lärande. Kort sagt, ett barn med god kroppskontroll har lättare för att delta i lekar, fysiska övningar och intressera sig för rörelse. Även koncentration och sociala kontakter påverkas positivit!

Att starta tidigt med grundrörelse och rörelse sätter bra grunder för hela livet!

STORT FOKUS PÅ PRAKTISKA ÖVNINGAR

Genom våra kurs, föreläsningar, plattform eller material tar ni del av aktuell forskning, och får tillgång till praktiska övningsbanker. Övningsbanken består av filmer som ni både kan visa direkt för barnen men även ha till grund när ni ska skapa en mer aktiv förskola.  Allt kopplas till aktuell forskning, läroplanens värdegrund och mål.a

VAD PASSAR DIG?

Vi besöker gärna er förskola men har även flera digitala lösningar med fokus på praktiskt arbete. Välj det upplägg som passar er bäst. Många av våra lösningar kan med fördel kopplas till varandra. 

Sara Wikander och Bodil Opdahl har arbetat med fysisk aktivitet, motorik och kroppskontroll i över 20 år genom Balanserade Barn och Träning i Livet.

GOD KROPPSKONTOLL
- ÄR KANSKE DEN
BÄSTA PRESENT
MAN KAN GE
ETT BARN!

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.