VEM ÄR KLICKEN MED VÄNNER!

Genom Klicken med vänner får du ta del av olika äventyr och roliga uppdrag! Klicken, eller färgklicken, klickades ut på en palett i en ateljé. Det var ren tur att den lyckades skaka liv i sig själv och rymma tillsammans med sina nyfunna vänner Pricken och Droppen.

Klicken, Pricken och Droppen förmedlar kunskap och genom sagor får ni utföra uppdrag. Grunder för Klicken med vänner är rörelse och välmående. Är man färgklick behöver man nämligen röra sig för att inte stelna. 

Ett perfekt material för förskola och de yngre åldrarna i skolan. Materialet är kopplat till Lgr22 och Lpfö18.

Klicken med vänner finns i följande produkter: Klicken grovmotorik, Klicken finmotorik, Klicken snabba inomhus, Klicken snabba utomhus, Klicken mysterybox, Klickens rörelsekalender, Pulskul,  Klickens rörelsealfabet, Klickens uppdragsbox, Klickens gårdsskyltar (motorik), Klicken utforskar kroppen och Klicken – färglära.

På Klickens hemsida kan ni bekanta er mer med vännerna och testa olika rörelserika övningar. 

Hemsidan

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.