Föreläsning i förskola

Vi föreläser gärna hos er!

Fysisk aktivitet i förskolan - "Aktiv förskola"

Önskar ni få mer inspiration och skapa bra strukturer till hur ni kan införa mer fysisk aktivitet, rörelse, Brain breaks, motorik och pulsträning i er förskola? Föreläsningen ”Aktiv förskola” ger praktiska exempel på hur ni kan skapa mer aktivitet och rörelse i er miljö.

Genom föreläsning skapas bra strukturer! Ni får tillgång till färdiga rörelseprogram, Brain breaks, enskild rörelse och motoriska övningar. Övningarna är anpassade för att användas på förskolan. Vi erbjuder även andra upplägg som kan underlätta inlärning, öka koncentration, kroppskontroll och bidrar till ökat välmående.

Föreläsningen ger många praktiska exempel med kopplar också övningarna till aktuell forskning, läroplaner och ger ger exempel på hur man skapar bra strukturer för en aktiv närmiljö. Ni får ta del av övningar och rörelseprogram genom rörelsekort och filmade övningar via QR-koder.

Bäst av allt! Ni slipper planera

Ni slipper planera. Genom filmade program, länkar till forskning, material i form av rörelsekort och kopieringsmaterial får ni ta del av bra material för aktiva stunder. Ingen planeringstid behövs. Redan dagen efter föreläsningen kan ni införa fysisk aktivitet och rörelseglädje på er förskola!

”När barnet befäst sina motoriska grunder blir kroppskontrollen bättre. Då blir det lättare att koncentrera sig, delta i olika lekar och aktiviteter. Det ökar både självkänslan och självförtroende.”


Alla barn behöver fysisk aktivitet för att må bra men en del barn behöver även extra stöd och fler aktiva pauser.”

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.