Utbildning

Lär dig träna barns motorik.

Vill du lära dig mer om motorik och kroppskontroll?

Lär dig hjälpa barn med motoriska svårigheter att få en bättre kontroll över sin kropp. Träning i Livets utbildningar ger kunskap och mängder av praktiska verktyg så att du på ett enkelt sätt kan hjälpa barn och ungdomar.

Genom att observera och bygga motoriska program kan vi stärka barns motorik och perception. Det skapar förutsättningar för bättre inlärning, koncentration och kan förenkla vid läs och skrivsvårigheter. 

Genom teoretisk kunskap, praktiska övningar och lekar skapar vi en helhet som kan användas både i förskola och skola. Vår utbildning stöds av aktuell forskning och är kopplad till läroplanerna.

1 - DAGS

Motorikutbildning

Lär er mer om

2 - DAGARS

Utbildning - Träning i Livet

Lär er mer om

Datum & platser 2020

Skola – motorikutbildning

Pris: 1690 kr exkl. moms

Datum & platser 2022

Steg 1  – Motorik, mental träning och massage

Pris: 3900 kr exkl. moms

Vi utfår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår verksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Du har rätt att avboka din plats tre vecka innan utsatt datum. Vid färre än 12 anmälda kommer kursen att ställas in. Välkommen! 

"Känslan av att lyckas är kanske den finaste present man kan ge ett barn!"

Många barn med motoriska svårigheter har svårt att delta i lekar och idrott. Motorisk träning kan underlätta barns vardag, ge ökad koncentrationsförmåga, underlätta läs- och skrivning och ge en ökad självkänsla. Vår erfarenhet är att barnen snabbt upplever goda effekter och känner att de lyckas bättre inom flera olika områden.

Träning i Livet ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv.

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått möjligheten att utbilda över 700 personer från Sverige, Danmark och Finland. Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.