7 minuters träning ökar inlärningen hos unga.

Klassrum

Vad händer när man startar en matematiklektion med 7 minuters pulsträning?

Den frågan ställde man sig i Helsingborg och bestämde sig för att genomföra en studie med 175 elever i årskurs 7. 

Resultatet visar att korta stunder av pulsträning har effekt på koncentration och arbetsminne. Studien visar också att effekterna inte skiljer sig mellan killar och tjejer.

Tidigare har det publicerats studier som visar hur 20 minuters pulsträning kan påverka minnet. I den här studien är att man valt att studera om man kan få liknade effekter på så kort som 7 minuters högintensiv träning.

Studien som är gjord av Andreia Balan, i samarbete med Kristianstad Högskola, publicerades i tidskriften Forskning om lärande och undervisning i oktober 2019. Syftet med pulsstudien var att få bättre förståelse för hur fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer gynnsamma förutsättningar och stödja elevernas lärandeprocesser i matematik. Frågan var vad som händer när man integrerad fysisk aktivitet i undervisningen och om det kan bidra till ökad koncentration, vilket skulle vara en stor vinst för alla elever. 

Resultaten visar att korta pass av högintensiv träning kan ge effekter på arbetsminnet och koncentration.


Hur såg det ut i praktiken när man införde pulshöjande övningar i början på alla matematiklektioner?

I interventionsgruppen ingick fem klasser från fyra olika skolor i Helsingborg. Gruppen undervisades av fem olika lärare. Eleverna var under tiden mellan 12 och 13 år gamla och gick i årskurs 7.

Under studien inleddes alla matematiklektioner med sju minuter pulshöjande övningar i fem av tio grupper under fem månader.

Vid alla tillfällen använde lärarna en förinspelad film. För att öka variationen och motivationen byttes övningarna vid fyra tillfällen under interventionen och eleverna fick möjlighet att välja träningsmusik. Materialet skapades av en idrottslärare och spelades in med elever som inte ingick i studien.

För att övningarna skulle ha en pulshöjande effekt mättes elevernas puls med pulsarmband. I alla grupper kom eleverna upp i en puls mellan 130-157 slag/minut, vilket anses vara den rekommenderade nivån för medelintensitet som är cirka 70 procent av maxpulsen.

Ta del av vårt program – 15 minuter

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.