Att vistas i naturen som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen.

Är du uppväxt nära naturen? Ny forskning visar att tillgång till grönområden som barn gynnar den psykiska hälsan som vuxen. Med fler grönområden i stadsmiljön kan den stigande kurvan för psykisk ohälsa brytas, tror forskarna.

Studien är dansk och innefattar över 900 000 deltagare. Resultatet visar att det finns ett klart samband mellan boende nära naturen under uppväxten och minskad risk för psykisk sjukdom senare i livet. Riskökningen för barn uppväxta i stadsmiljö var mellan 15 och 55 procent. Relationen mellan stadsboende utan grönområden under uppväxten och psykisk ohälsa var till och med starkare än till andra kända riskfaktorer, exempelvis socioekonomisk status och föräldrarnas historia av psykisk sjukdom, skriver forskarna.

”De som hade växt upp i stadsmiljöer med minst tillgång till grönområden hade 55 procent högre risk att utveckla psykisk sjukdom som vuxna, oberoende av andra kända riskfaktorer så som socioekonomiska faktorer, föräldrars historia med psykisk sjukdom, föräldrarnas ålder etc. Starkast koppling till hälsa visade deltagare som under lång tid fått vistas nära naturen under uppväxten” skriver Psykologtidningen.

Det intressanta är att man under hösten 2018 presenterade en världsomfattande studie över välmående och gav Sverige högsta betyg i stadsplanering av grönområde. Studien visar att 94-100% av den svenska befolkningen bor mindre än 300 meter från ett grönområde. Kanske är det så att vi skulle bli bättre på att utnyttja det?

Studien Residential green space in childhood is associated with lower risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood är publicerad online i PNAS i mars 2019.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.