Motorik är viktig för inlärning

IMG 2902

Små barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik. Janna Gottwalds banbrytande forskning har fått internationell uppmärksamhet. Studien gjordes på barn som var 14 respektive 18 månader gamla.

Studien från 2016 visar hur spädbarn med bra motorik är bättre på att lösa uppgifter som kräver en större tankeförmåga. Hon ser ett förhållande mellan motorisk kontroll och intellektuella funktioner. Gottwalds studie visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem kan man undvika inlärningsproblem senare i livet.

Infants in Control – Prospective Motor Control and Executive Functions in Action Development, 2016

Författare: Gottwald, Janna Marleen.

Gottwald, forskare vid Uppsala universitets barn- och babylab, har i en forskningsstudie visat ett samband mellan hur barnen utförde det motoriska momenten och de kognitiva momenten. Studien visar att om man tidigt uppmärksammar barn med motoriska problem, och ger dem tidig träning, kan man undvika inlärningsproblem senare i livet.

Syftet med avhandlingen handlar om att se sambandet mellan motorisk planering och kognitiv planering. Idén om förkroppsligad kognition undersöks genom att föra samman två nivåer av handlingskontroll: prospektiv motorisk kontroll och exekutiva funktioner.

Med studien menar Gottwald att det finns ett samband mellan barns motoriska färdigheter och deras kognitiva utveckling och det är viktigt att tidigt sätta in insatser för barnen. Att uppmärksamma barn med motoriska brister och stödja dem kan vara en tidig insats i det pedagogiska arbetet i skolan och förskolan menar Gottwald.

Vill ni öka er kunskap om hur man kan hjälpa barn utveckla sin motorik på ett lustfyllt sätt? Vi håller utbildningar i motorik, där ni lär er observera barn och stimulera deras motoriska utveckling samt kroppskontroll. Kontakta oss https://traningilivet.se/workshops/

Vi har även ett material som medvetet stimulerar barns motoriska färdigheter – ”GULDKORN”

Besök vår shop för att läsa mer.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.