Bättre akademiska resultat för barn med ADHD efter yoga och mindfulness

Barn med ADHD förbättrade sina resultat efter yoga- och mindfulnessövningar

Studiens syfte var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra de akademiska studierna för barn med ADHD.

Resultatet visade att barnen förbättrade sina studieresultat och prestationer.

Lärarna såg att de flesta av barnen hade ökat sina akademiska resultat och den spatiala förmågan.

90, 5 % av barnen visade akademiska förbättringar.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.