Flera positiva resultat efter daglig fysisk aktivitet, sammanställd forskning

Erwin et al. uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat de senaste åren. De pekar på att rörelse ger positiva effekter för hälsa, skolresultat, motivation och psykiskt välmående. Samtidigt kan de se att forskning visar att pedagoger, främst i USA men även resten av världen, känner sig osäkra på hur de ska utföra rörelse och motorikträning i klassrummet.

A Quantitative Review of Physical Activity, Health, and Learning Outcomes Associated With Classroom-Based Physical Activity Interventions

Författare: Heather Erwin, Alicia Fedewa , Aaron Beighle & Soyeon Ahn

Erwin et al. har gjort en studie kring den forskning som finns av fysisk aktivitet i klassrummet. De uppger att det finns mycket forskning kring positiva effekter av fysiska aktiviteter i klassrummet och att forskningen har ökat de senaste åren. De pekar på att rörelse ger positiva effekter för hälsa, skolresultat, motivation och psykiskt välmående. Samtidigt kan de se att forskning visar att pedagoger, främst i USA men även resten av världen, känner sig osäkra på hur de ska utföra rörelse och motorikträning i klassrummet. Författarna uppger att man i USA har dragit ner på idrottsundervisning till förmån för de teoretiska ämnena och att det går emot de rekommendationer som finns. Studien visar också att fysisk aktivitet i klassrummet ofta förekommer oregelbundet och flera studier blandar rörelse i klassrummet med rast och aktiviteter efter skoltid. Författarna kan också se att studierna sällan publiceras i peer-reviewed facktidningar.

Utifrån studien kan man se att det är möjligt att införliva fysisk aktivitet och rörelseträning i klassrummet. Studien visar att integrerad klassrumsundervisning och rörelse har varit mest framgångsrikt hos yngre barn. Man tror att det kan bero på att yngre barn är mer mottagliga för rörelseträning och att det är lättare att införliva rörelseträning i de yngre årskurserna.

Man kan också se att studier gjorda i USA är mer framgångsrika än resten av världen. Författarna tror att det beror på att amerikanska studenter rör sig mindre under skoldagen och därför ger studierna mer effekt i USA. Det kan även bero på att de amerikanska lärarna har fått mer utbildning och förberedelse inför studierna och att de därför har blivit mer framgångsrika.

Studien visar att projektens längd där man integrerar fysisk aktivitet i klassrummet inte spelar så stor roll för det positiva resultatet. Man kan se effekter av fysisk aktivitet redan efter två veckor. Effekterna har visat sig genom bland annat skolresultat, förståelse av lektionsinnehållet och uppförande.

Läs mer: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15377903.2012.643755

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.