Fördelar med fysisk aktivitet i klassrummet

Parks et al. beskriver hur amerikansk forskning länge vetat om att fysisk aktivitet i klassrummet har flera fördelar. Man menar att genom att integrera fysisk rörelse i klassrummet når man rekommendationerna från National l Association for Sport and Physical education riktlinjer om att barn bör engagera sig i minst 60 minuters aktivitet varje dag i 10-15 min pass dagligen.

Classroom Teachers’ Perceptions of Integrating Physical Activity

Författare: Melissa Parks , Melinda Solmon & Amelia Lee

Parks et al. beskriver hur amerikansk forskning länge vetat om att fysisk aktivitet i klassrummet har flera fördelar. Man menar att genom att integrera fysisk rörelse i klassrummet når man rekommendationerna från National l Association for Sport and Physical education riktlinjer om att barn bör engagera sig i minst 60 minuters aktivitet varje dag i 10-15 min pass dagligen. Författarna menar att om alla pedagoger i USA hade engagerat sig i att ge eleverna daglig rörelse hade man uppnått stora hälsoeffekter. Ändå visar forskning att flertalet pedagoger har en negativ inställning till att integrera rörelse i klassrummet. I den här artikeln har man valt att undersöka hur inställningen till att integrera rörelse i klassrummet är hos lärare och skolledare Vilka är sambanden mellan lärares engagemang för fysisk aktivitet, deras vilja att integrera rörelse i klassrummet, hur förberedda de känner sig och hur stor roll spelar lärarnas inställning till rörelse i klassrummet?

I studien deltog 314 grundskollärare och 38 rektorer från 44 olika skolor. Alla fick svara på ett frågeformulär med frågor om hur viktigt de tycker att det är att barn i grundskolan är fysiskt aktiva, hur villiga själva är att integrera rörelse i undervisningen och hur ofta de kunde tänka sig att inkludera fysisk rörelse i undervisningen och i vilka ämnen. Deltagarna fick även svara på ett formulär om hur fysiskt aktiva de själva var och slutligen fick de ett påhittat scenario där det amerikanska utbildningsdepartementet ställde krav på att lärarna skulle integrera fysisk aktivitet i undervisningen. Lärarna fick sedan beskriva hur bekväma och förberedda de kände inför kravet.

Resultatet visar att lärarna var positiva till att integrera fysisk aktivitet i klassrummet 3-5 tillfällen i veckan och att de kunde se hälsoeffekterna av daglig fysisk aktivitet hos eleverna. Samtidigt svarade lärarna att de inte kände att de hade kunskapen för att kunna integrera rörelse i klassrummet och att de behövde utbildning och stöd för att göra det. Resultatet av undersökningen visar att lärarna själva skattar sin fysiska förmåga lågt men att lärarnas egen fysiska förmåga och aktivitetsnivå inte hade betydelse för inställningen till att integrera rörelse i klassrummet.

Studien visar att om man ska kunna integrera rörelse effektivt i skolan krävs att lärarna får utbildning i hur de ska göra, hur man integrerar rörelse i undervisningen på ett bra sätt och vilka hälsovinster man når genom fysisk aktivitet i skolan. (Parks et al., 2007)

Läs mer: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02568540709594597

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.