Halverad dödlighet bland infarktpatienter

Skärmavbild 2019 09 19 Kl. 16.03.33

Nästan alla patienter erbjuds delta i en Hjärtskola efter deras första hjärtinfarkt. De som väljer att delta i hjärtskolan lever längre än de som tackar nej, visar en studie från Uppsala universitet.

Att delta i hjärtskolan innebär att man går i individuell rådgivning och gruppsessioner som fokuserar på olika risker som påverkar risken till hjärtinfarkt. Detta kan vara diskussioner och råd kring vikten av att bibehålla en hälsosam diet, fysisk aktivitet samt rökstopp. Dessa tre delar är kärnkomponenter i vad som kallas “Hjärtskola” i Sverige.

Med upp till två års uppföljning hade Hjärtskolans deltagare reducerad risk att dö med 47 procent (50 procent riskreduktion gällande död av kardiovaskulära orsaker). Med upp till fem års uppföljning visade resultaten på en reducerad dödsrisk på 38 procent (43 procent riskreduktion för död av kardiovaskulära orsaker).

Enligt John Wallert, leg psykolog och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet visade resultaten att ett deltagande i Hjärtskolan var associerat med en närapå halverad hjärtkärlspecifik dödlighet efter en första hjärtinfarkt.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.