Hur många steg ska barn och ungdomar ta?

Hur många steg rekommenderas att barn och ungdomar ska ta varje dag? Detta diskuterar i en studie från 2011. Forskarna har kommit fram till att riktlinjer om 60 minuters daglig fysisk aktivitet blir följande i steg:

Förskolebarn 4-6 år ca 10 000-14 000 steg per dag.
Pojkar ca 13 000-15 000 steg per dag.
Flickor ca 11 000- 12 000 steg per dag.
Ungdomar, pojkar och flickor ca 10.000 till 11.700 steg per dag.

Läs mer här

I en annan studie rekommenderar att man har riktlinjer för både killar, tjejer, barn och ungdomar på minst 11500 steg per dag. Läs mer här

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.