Kan meditation minska ADHD-symptom och fungera som en behandlingsmetod?

Forskarns syfte var att undersöka om meditationen kunde vara en metod för att främja typiska beteenden hos barn med ADHD-diagnos; såsom humörsvängningar, uppmärksamhetsproblem och bristande

fokusering. De ville även undersöka om meditationen kunde fungera som en familjebehandlingsmetod som innebar att hela familjen var involverad, då intentionen var att förbättra relationskontakterna.

Resultat: Utifrån de N=26 barn som inlämnade data kunde forskarna sammanställa en signifikant skillnad.

Barnens ADHD-symtom och självkänsla förbättrades markant. De kände sig bland annat gladare, mindre stressade, deras sömn stabiliserades, de sociala problemen blev färre, samt inställningen och uppmärksamheten på skolarbetet stärktes. Vårdnadshavarna bekräftade barnens upplevelser. Deras eget deltagande i programmet resulterade i att även de upplevde mer glädje och minskad stress, vilket bidrog till att de lättare kunde hantera sina barns beteenden. Därmed förbättrades relationen mellan barnen och deras vårdnadshavare.

Interventionen hade också lett till att 11 barn kunde minska sin medicineringsdos.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.