Mindfulness och yoga för att förebygga stress och uppförandeproblem

2010 presenterades en studie där forskarna ville undersöka om ett program med yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde användas som åtgärdsprogram i förebyggande syfte, för de barn som låg i riskzon för akademiska problem. Studiens syfte var även att se om programmet kunde påverka och förebygga stress och uppförandeproblem hos barnen. 

Resultat vidade att barnen upplevde positiva framgångar. Främst tre områden lyftes fram:

1) Barnen upplevde en rofylld känsla.

2) Barnen kunde lättare hantera och kontrollera sitt eget uppförande, med hjälp av andningen.

3) Barnen hade lärt sig att bli bättre på att bekräfta sig själv.

En del av barnen berättade att de upplevde ökad koncentrationsförmåga i skolan, kände sig mer avspända (både under och efter yogasessionerna) piggare, ökad medvetenhet om hur de kunde skapa ro i sin kropp och hantera ilska bättre.

Läraren bekräftade att barnens upplevelser av yogasessionernas effekter stämde. För barnen som hade haft stora svårigheter att hantera sin vrede förut, märktes en påtaglig

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.