Motoriska svårigheter försvinner inte av sig själv

Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training

Författare: Mats Niklasson, Peder Rasmussen, Irene Niklasson och Torsten Norlander

Vuxna med motoriska problem förbättrade sin fysiska och psykiska utveckling efter sensomotorisk träning

Resultaten visar att motoriska problem inte försvinner med åldern. Sensomotoriska problem i den tidiga barndomen bör därför tas på allvar och bli föremål för diagnostisk undersökning och lämplig behandling. Resultaten visar också för första gången att samma diagnostiska instrument och behandlingsmetoder kan användas för både barn och vuxna med motoriska svårigheter.

I den aktuella studien ingick 14 vuxna och 100 ungdomar som alla hade avslutat ett SMT program på Vestibularis i Mönsterås. Programmet innehöll sju delar; (A) foster och spädbarn rörelser, (b) vestibulär stimulering, (c) auditiv perceptuell stimulering, (d) taktil stimulering, (e) grundmotoriska milstolpar, (f) sportrelaterade grovmotorik, och (g) kompletterande spel övningar. Manualen beskrivs 48 olika övningar. De främsta orsaken till terapi var främst sensomotoriska problem, ofta i kombination med klumpighet, koncentrationssvårigheter, lässvårigheter, ångest och stresskänslighet. Både ungdomar och vuxna praktiserade ca. 15 minuter varje dag under i snitt 3 år.

Läs mer: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00480/full

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.