Puls för lärande och hälsa

Armhävning

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers lärande och prestation. Den 17 November 2019 publicerade Lindgren, Haraldsson och Håman positiva och negativa resultat utifrån Pulspass i skolan.

Studiens resultat erhölls från 73 elever från hög- och mellanstadiet, 34 flickor och 39 pojkar. Den pulshöjande aktiviteten, 20 minuter var tre gånger i veckan, de dagar då eleverna inte hade ämnet Idrott och hälsa.

Det framkom både positiva och negativa resultat av studien. Positivt är att pulshöjande aktivitet främjar lärmiljön i skolan, boostar arbetskapaciteten och främjar hälsa och välbefinnande. Det negativa är att negativitet begränsar känslan av att vara nöjd och motiverad.

Vad tycker eleverna är bra?

  • En lugnare klassrumsmiljö,
  • Det blir bättre sammanhållning och nya vänner.
  • Minnet förbättras med ökad koncentrationsförmåga och motivation.
  • Elever berättar också om ökad fysisk prestationsförmåga, glädje av att delta, mer positiv sinnesstämning och inflytande.

Vad tycker eleverna är dåligt?

  • Tidspress i schemat.
  • Negativ inställning från idrottande killar,
  • Känsla av manipulering av betyg och
  • Dålig uppmuntran från lärare och föräldrar.

Slutsatserna från forskningsstudien visar att det är viktigt med daglig pulshöjande aktivitet:

–      Hälsovinster och välbefinnande                                                                            –      Villkoren för elevers lärande blir bättre


Vill ni ha inspiration till daglig fysisk aktivitet?

I vår erbjuder vi en Rörelsekalender för skolelever och en Veckokalender för barnen i förskolan. Fysisk aktivitet varje dag!

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.