Riktlinjer från WHO, barn 0-1 år

Lyft överkropp

LEKFULLA AKTIVITETER OCH MINST 30 MINUTER PÅ MAGEN

Visste ni att barn under 1 år rekommenderas att ligga på magen i 30 minuter. Självklart inte i ett sträck, utan sprid dessa 30 minuter under dagen då barnet är vaken. 

Att träna på att lyfta huvud och överkropp är ansträngande men är en riktigt bra start för kroppens styrka och inför kommande steg i barnets utveckling, så som rulla, åla och krypa. VAR NÄRVARANDE – När barnet är nyfött, börja med att luta dig bakåt och låt barnet ligga mot din mage, se på varandra samtidigt som ni kommunicerar med mimik, ljud och språk. När barnet är redo så kan ni ligga ner på golvet på magen tillsammans och leka och undersöka föremål. Se världen ifrån barnets perspektiv och följ med i utvecklingen. 

WHO rekommendationer för barn 0-1 år

Fysisk aktivitet: 30 minuter 

Fastspända i vagn, barnstol, på ryggen etc. Max 1 timme i taget.

Skärmtid: 0 minuter

Sömn av god kvalitet, inklusive tupplurar: 14-17 h (0-3 mån), 12-16 h (4-11 mån)

Barndomen är en period med snabb fysisk och kognitiv utveckling och en tid då barns vanor bildas och familjens livsstilsvanor och påverkan är stor. Kvaliteten av stillasittande gemensamma aktiviteter som läsning, berättelser, sång och pussel är viktiga för social och kognitiv utveckling samt återhämtning och avkoppling. 

Skapa förutsättningar att utveckla en god rörelseförmåga

Från början använder sig barn av medfödda rörelser. Dessa utvecklas till att bli medvetna rörelser som lärs in genom att barnen övar. Så småningom är övningarna befästa, vilket innebär att barnen utför dem utan att behöva tänka och anstränga sig på det de för. När övningarna är automatiserade frigös hjärnkapacitet och barnen kan stärka den kognitiva utvecklingen och kan även samspela och leka lättare med andra barn. 

Barn utvecklas i olika takt 

Det är lätt att jämföra sitt eget barns utveckling med andra barns eller med syskons. Det är viktigt att veta att barn utvecklas i olika takt. Följ barnet och hjälp till om det uppstår svårigheter. Visa med din kropp och med barnets hur det kan utföra en rörelse som är svår. Låt det ta tid. Barnet behöver repetera och upprepa gång på gång tills rörelsen är befäst. 

Barnets rörelseförmåga utvecklas tidigast i ansiktet och nacken och därefter ner mot armarna, överkroppen och benen. Under de första månaderna börjar barnet kunna lyfta huvudet och senare vända det mot det som fångar barnets intresse. Barnet tränar samtidigt nack- och ryggmusklerna.

Snart blir barnet allt rörligare och kan vända sig mot ena eller andra sidan när den ligger på rygg. På så sätt rullar barnet från rygg till mage och tvärtom. Snart är barnet redo att sträcka ut sina händer för att röra vid saker. I nästa steg börjar barnet röra sig framåt eller bakåt, ofta genom att åla. Då tränas samordningen mellan armar och ben, vilket är jättebra! Det är grunden till de rörelser som barnet behöver kunna för att senare börja gå.

Tips: när barnet är runt 4-6 månader tycker det ofta om att komma upp till stående i ditt knä. Håll ett fast tag om händer och handleder och låt barnet stå hos dig. 

Efter 6 månader händer mycket! 

Många barn sitta en stund, utan stöd. En del barn börjar förflytta sig. Till en början hasar barnet mest bakåt och snurrar runt på golvet. En del barn ålar, andra hasar sig fram med hjälp av armarna eller med rumpan och ett ben.

De flesta barn försöker stå på knä och händer och lär sig så småningom att krypa. En del barn kryper inte alls. Här kan ni hjälpa till att träna barnet om det är svårt. 

Barnet kan försöka resa sig mot till exempel en möbel eller mot någons ben. Till en början står barnet på knäna, men lär sig ofta att ställa sig helt upp. Sedan kan barnet försöka förflytta sig i sidled. Men säkrast och snabbast går det fortfarande att ta sig fram krypande eller hasande. Balansen brukar vara bra och barnet kan stå själv utan stöd en kort stund. Intresset för att gå ökar och med hjälp av en hand blir det stadigare och tryggare. 

Endel barn börjar gå innan 1 års ålder och då används armar och händer används för att hålla balansen.

Det viktigaste av allt! Följ ditt barn i utvecklingen. Stimulera, motivera och utmana i rörliga stunder. Dela glädjen som barnet upplever och utstrålar och du kommer att må fantastiskt bra!

Lär dig mer på våra motorikutbildningar!

Källor: WHO ” Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age” och 1177 ”Barnets utveckling”

Klickens veckokalender inspirerar till rörelse och mer motorik i förskolan.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.