Riktlinjer från WHO, barn 1-2 år

åla

LEK & AKTIVITET HELA DAGEN FÖR BARN 1-2 ÅR

Under åldern 1-2 år händer det mycket i barnets utveckling. Barnet säger sina första ord, börjar gå och kan alltmer dela med sig av känslor och upplevleser. Många barn börjar även under denna tiden på förskolan. 

EN VIKTIG ÅLDER FÖR GODA VANOR I LIVET

Hur kan vi på bästa sätt skapa goda förutsättningar för livslång hälsa och god motorisk utveckling? I de senaste riktlinjerna från WHO finns bla. 4 starka områden: 

 1. Fysisk aktivitet – Barnet bör vara fysiskt aktivt minst 180 minuter under dagen. Ju mer desto bättre och aktiviteterna kan vara av olika slag men bör inte vara för lätta.
 2. Stillasittande – Barnet bör inte hållas fastspänt mer än en timme åt gången. Barnet bör heller ej sitta stilla långa tider. 
 3. Skärmtid – En ettåring bör inte tillbringa någon tid ensam stillasittande vid en skärm. En tvååring bör inte sitta stilla vid en skärm i mer än en timme. WHO rekommenderar att den stillasittande tid barnen spenderar är ett fint tillfälle för umgänge mellan barn och vårdnadshavare.
 4. Sömn – Barn bör sova 11-14 h mad kvalitativ sömn under dygnet. Fint med regelbundna sovrutiner och sovtider. 

Om ovanstående rekommendationer följs ökar den fysiska och psykiska hälsan och man förebygger barnfetma och sjukdomar kopplade till övervikt senare i livet, skriver WHO i sina riktlinjer.

Kvalitetstid med barnet är viktigt

Tid till gemenskap, social samvaro är otroligt viktig. Tillbringa kvalitativ tid med barnet i en social interaktion, umgås, prata och lek med barnet. Bekräfta det barnen säger med både kroppsspråk och ord. Titta på bilder, läs sagor, berättar historier, sjunger eller spelar spel. Dessa aktiviteter bidrar också positivt till barnets hälsa och utveckling, skriver WHO.

Rörelse – mycket rörelse!

I åldern 1-2 år behöver barn röra sig mycket och de tycker att det är roligt att utforska sin omgivning. Genom att röra sig tränar sig barnet sin motoriska förmåga och får det lättare att använda sin kropp. Rekommendationerna är att tillbringa minst 180 minuter i olika typer av fysiska aktiviteter. Både måttlig och kraftig intensitet spridd över dagen. Ju mer aktivitet, desto bättre!

Passa på att röra er i stimulerande utomhusmiljöer! I lekparken får barnet stimulering av hela sin kropp. I skogen finns massor med utmaningar, om ni väljer att gå över stock och sten utanför stigen.

Enligt 1177 brukar barn i denna åldern börja:

 • Gå och springa.
 • Står på tå.
 • Sparkar boll.
 • Klättrar på soffor och andra möbler och tar sig ner utan hjälp.
 • Går upp och ned i trappor om det finns en stång att hålla sig i.
 • Ritar streck.
 • Tar av sig mössa och strumpor.
 • Barnet kan nu ofta bygga torn av klossar och sedan riva det igen.
 • Hen ritar gärna streck och håller i kritor och pennor med hela handen.

Barn i denna åldern tycker ofta om att vara nära andra barn. Ibland leker de tillsammans, men oftast sida vid sida. 

Vid ca 1 års ålder är det så kallade pincettgreppet fullt utvecklat. Det innebär att barnet använder tummen mot fingerspetsen för att greppa föremål. 

Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska utveckling och skapande av goda fysiska vanor. 

Men vi ska inte glömma att ta hänsyn till barns olikheter. Barn är olika och beter sig på olika sätt. Att våra barn mår bra är det vikigaste!

Lär dig mer på våra motorikutbildningar!

Källor: WHO ” Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age” och 1177 ”Barnets utveckling”

Klickens veckokalender inspirerar till rörelse och mer motorik i förskolan.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.