Riktlinjer från WHO, barn 3-5 år

Spring 2

LEK & AKTIVITET HELA DAGEN FÖR BARN 3-5 ÅR

I denna åldern blir barnen alltmer säkra i sina rörelser. De klättrar, balanserar och använder kniv och gaffel. Barnen tycker om att leka i grupp och samspela med andra. Många gillar att pyssla och finmotoriken utvecklas.

EN VIKTIG ÅLDER FÖR GODA VANOR I LIVET

Hur kan vi på bästa sätt skapa goda förutsättningar för livslång hälsa och god motorisk utveckling?

 1. Fysisk aktivitet – Barnet bör vara fysiskt aktivt minst 180 minuter under dagen. Ju mer desto bättre och aktiviteterna kan vara av olika slag men bör inte vara för lätta.
 2. Minst 60 minuter ska vara aktiviteter med måttlig till hög intensitet. Det innebär att det ska kännas i kroppen. Hjärtat slår fortare, andningsfrekvensen ökar och kroppen blir varm. 

Alla rörelser är bra för kroppen, ju mer desto bättre!

Om ovanstående rekommendationer följs ökar den fysiska och psykiska hälsan och man förebygger barnfetma och sjukdomar kopplade till övervikt senare i livet, skriver WHO i sina riktlinjer. 

Rörelse – mycket rörelse!

I tre till femårsåldern behöver barn röra sig mycket och de tycker oftast att det är roligt att utforska sin omgivning. Genom att röra sig tränar sig barnet sin motoriska förmåga och får det lättare att använda sin kropp. Rekommendationerna är att tillbringa minst 180 minuter i olika typer av fysiska aktiviteter. Både måttlig och kraftig intensitet spridd över dagen. Ju mer aktivitet, desto bättre! 

Passa på att röra er i stimulerande utomhusmiljöer! I lekparken får barnet stimulering av hela sin kropp. I skogen finns massor med utmaningar, om ni väljer att gå över stock och sten utanför stigen.

Enligt 1177 brukar barn i denna åldern börja:

 • Står på ett ben i några sekunder.
 • Slår kullerbyttor, hoppar och skuttar
 • Gungar själv i en gunga.
 • Klättrar bra.
 • Ritar ett kors med en tydlig form.
 • Klipper efter ett streck.
 • Klär av och på sig kläder utan små och komplicerade knappar.
 • Trär pärlor på snöre.

Rörelse – erbjud mycket rörelse!

 • Lekar där barnen får springa, hoppa, balansera är fina lekar. Låt dem leva sig in i lekarna genom fantasin och låtsas att ni är olika djur. Tänk på att få upp farten i lekarna så att pulsen kommer igång.
 • Erbjud flera aktiva stunder under dagen.
 • Erbjud finmotoriskt övningar där barnen får klippa, pärla, bygga med lego, rita och måla.
 • Lek gärna i skogen eller på lekplatser. Där kan barnen träna sin motorik på ett naturligt sätt genom att klättra, hänga, hoppa och balansera.

Fyll på med rörelse alla dagar i veckan, både på vardagarna och på helgerna.

Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där. Det gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelser, motoriska utveckling och skapande av goda fysiska vanor. 

Men vi ska inte glömma att ta hänsyn till barns olikheter. Barn är olika och beter sig på olika sätt. Möt barnen där de befinner sig. Ta vara på deras intressen men erbjud gärna ett stort och brett utbud av aktiviteter. Viktigast av allt är att skapa rörelseglädje hos barnen.

Gå gärna in och beställ inspirerande material med filmer och bilder i vår shop:

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.