Rörelse hjälper barn med ADHD att koncentrera sig

Barn med adhd har ofta svårt att sitta still och rör sig ofta i klassrummet. Däremot kan de sitta länge framför datorn eller sin I-pad. Varför är det så?

Ett överdrivet rörelsemönster triggas av kognitivt utmanande uppgifter. Uppgifter som är svåra, där fokus och koncentration krävs behöver barnet rörelse för att lyckas. Detta är viktigt att ha med sig i mötet med barnet. Rörelse och aktivitet kan vara ett tecken på att barnet anstränger sig så att det i själva verket hjälper till så att barnet klarar av svåra uppgifter.

Barn med adhd behöver röra sig när de använder exekutiva förmågor. Rörelse hjälper dem att vara alerta, säger psykologiprofessor Mark Rapport vid University of Central Florida.

I studien testades 62 pojkar i åldern 8-12 där drygt hälften hade ADHD. Alla dick se två korta filmer. Den ena filmen var ett klipp från Star Wars och den andra var en instruktionsfilm i matematik. Båda grupperna tittade uppmärksamt på Star Wars-filmen, men under matematik-filmen snurrade barnen med adhd på stolen, trummade med fötterna och bytte position ofta.

Enligt studien handlar rörelsen inte om att barnen är uttråkade, utan om att barnen använder sitt arbetsminne och att det överdrivna rörelsemönstret triggas av kognitivt utmanande uppgifter.

Låt barnen sparka med fötterna, pilla med något i händerna. Ge dem verktyg att lyckas. En sittdyna, gummiband runt stolsbenen eller lite häftmassa i händerna kan göra underverk. Genom att underlätta för rörelsebehovet som finns ges också större möjlighet för barnen att lyckas med exekutiva uppgifter, särskilt viktigt har det visat sig vara i uppgifter som kräver gott arbetsminne.

Studien som publicerades i Journal of Abnormal Child Psychology och en av författarna var Mark Rapport.

Läs mer på denna sidan.

Läs mer i studien här.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.