Rörelser vid prov ger bättre resultat

För hjälpa barn med barn med ADHD eller koncentrationssvårigheter hänvisar vi till en studie som gjorts vid University of Central Florida 2015. Forskarna bakom studien visar resultat på att om barn med koncentrationssvårigheter får röra sig, samtidigt som de tar del av kunskap eller gör ett prov, underlättar det barnens inlärning. Genom att bland annat låta barnen sitta på balansbollar eller motionscyklar kan de lättare hantera sin energi vid inlärning och prestera bättre.

Hyperactivity in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Impairing Deficit or Compensatory Behavior?

Författare: Dustin E. Sarver, Mark D. RapportMichael J. KoflerJoseph S. RaikerLauren M. Friedman

En studie som gjorts vid University of Central Florida 2015 visar att barn med adhd bör få utlopp för sin energi för att kunna lära sig saker. I studien skulle barn memorera en följd av siffror och bokstäver, för att sedan placera siffrorna och bokstäverna i rätt ordning för att studera hur arbetsminnet, den hjärnfunktion som används vid inlärning. Ju mer barnen med adhd-diagnos rörde på sig under testet desto bättre presterade de. Däremot visade det sig att barn som inte ha en diagnos men som också rörde på sig under testet presterade sämre än de som satt stilla. Vanligtvis handlar rörelsen vid adhd om att dämpa hyperaktiviteten. Forskarna bakom studien menar att det är kontraproduktivt. I stället föreslår de att underlätta barnens inlärning genom att bland annat låta dem sitta på balansbollar eller motionscyklar vid inlärningen.

Ta del av hela forskningen: https://link.springer.com/article/10.1007/s10802-015-0011-1?no-access=true

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.