Studie visar att psykisk ohälsa ökar bland unga – speciellt bland tjejer.

Hälsa

STUDIEN SOM PRESENTERADES DEN 30 AUGUSTI 2019 VISAR ATT PSYKISK OHÄLSA ÖKAR BLAND UNGA – SPECIELLT BLAND FLICKOR .

Den tredje och sista delen från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors, MUCF, stora studie av ungas attityder och värderingar. Studien visar att allt fler unga har symtom på psykisk ohälsa och ökningen är större bland tjejer än bland killar. Trötthet, stress och sömnbesvär är några av de vanligaste symptomen.

Under 2018 uppgav omkring hälften av dagens unga, 49 procent, att de hade stressrelaterade symptom. En siffra som kan jämföras med 2007, då var tredje ung person, 34 procent, svarade att de upplevde symptom på stress.

Symtomen rör sig om att man upplever stress, trötthet, magont, huvudvärk eller har sömnbesvär.

Studien visar även att ökningen är större bland tjejer än killar. 60 procent av tjejerna svarade att de ofta har problem med stress, motsvarande siffra 2007 var 42 procent. För killar har stress ökat från 26 procent 2007 till 36 procent 2018.


Rapporten är den tredje och sista delen av den sjätte nationella attityd- och värderingsstudien som gjorts bland unga i Sverige. Studien bygger på en enkät som skickats ut till 6000 unga, 16–29 år, och till 3000 äldre, 30–74 år.

Här länkas ni vidare till studien i sin helhet.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.