Varje steg räknas för en bättre hälsa enligt WHO

IMG 6591 2

Upp till 5 miljoner dödsfall per år kan undvikas om vi är mer aktiva. I en tid då många människor är hemma på grund av COVID-19, betonas vikten av de nya riktlinjerna från WHO. (26/11-2020)Öka fysisk aktivitet och minska stillasittande beteende. Riktlinjerna gäller för alla åldrar och förmågor, för alla som kan vara fysiskt aktiva. VARJE STEG RÄKNAS OCH ALLA RÖRELSER ÄR VIKTIGA!

Nya riktlinjer för vuxna

De nya riktlinjerna från WHO rekommenderar minst 150 till 300 minuter med måttlig till kraftig fysisk aktivitet per vecka för alla vuxna, inklusive personer som lever med kroniska tillstånd eller funktionshinder. All fysisk aktivitet är fördelaktig och kan göras som en del av arbete, sport och fritid eller transport (promenader, rullning och cykling), men också genom dans, lek och vardagliga hushållsuppgifter, som trädgårdsarbete och städning.

Fyra av fem ungdomar rör sig för lite

WHO-statistik visar att fyra av fem ungdomar inte får tillräckligt med fysisk aktivitet. Rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet står kvar.

Gravida kvinnor

Riktlinjerna uppmuntrar kvinnor att upprätthålla regelbunden fysisk aktivitet under graviditeten och efter förlossningen.

Balans, koordination och styrka för äldre.

Äldre vuxna (65 år eller äldre) rekommenderas att lägga till aktiviteter som betonar balans och koordination, samt muskelförstärkning, för att förhindra fall och förbättra hälsan.

Minska sjukdomar och öka kroppens hälsa

Regelbunden fysisk aktivitet är nyckeln till att förebygga och hjälpa till att hantera hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, samt att minska symtom på depression och ångest, minska kognitiv nedgång, förbättra minne och öka hjärnans hälsa. ”Att vara fysisk aktiv är avgörande för hälsa och välbefinnande – det kan hjälpa till att lägga år till liv och liv till år”, säger WHO: s generaldirektör Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”Varje drag räknas, särskilt nu när vi hanterar begränsningarna för COVID-19-pandemin. Vi måste alla röra oss varje dag – säkert och kreativt. ”

Hjärta – kropp och sinnen

”Dessa nya riktlinjer belyser hur viktigt det är att vara aktiv för våra hjärtan, kroppar och sinnen och hur de gynnsamma resultaten gynnar alla, i alla åldrar och förmågor”, säger Dr Fiona Bull, chef för enheten för fysisk aktivitet som ledde utvecklingen av nya WHO-riktlinjer.

WHO Plan -2030

WHO uppmuntrar länder att anta de globala riktlinjerna för att utveckla nationell hälsopolitik till stöd för WHO: s globala handlingsplan för fysisk aktivitet 2018–2030. Planen godkändes av globala hälsoledare vid 71: e världshälsoförsamlingen 2018 för att minska fysisk inaktivitet med 15% till 2030.

BIDRAG TILL EN JÄMLIK HÄLSA

Aktivitetsrundan är Träning i livets bidrag till en jämlik hälsa. Vill du veta mer? Vi finns på över 100 platser i Sverige

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.