I denna studien ville man undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde ge en effekt på pojkar med diagnosen Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), både de perioder då pojkarna medicinerats och då de inte medicinerats.

Resultat: Resultatet visade signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, vilket även bekräftades av lärarnas och vårdnadshavarnas gradering på skattningsskalorna.

Pojkarna i interventionsgruppen uppvisade en minskning av de primära ADHD- symptomen. Pojkarna som utförde yoga hemma uppvisade ytterligare förbättringar inom den emotionella stabiliteten.

Resultatet tyder även på att yoga har en positiv effekt under de perioder som barnet inte medicinerats.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.