Yoga och mindfullness förbättrar kognitiva funktioner

I Journal of Applied School Psychology, 2010 presenterades en studie vars syfte vara att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barns kognitiva funktioner.

Resultatet från både lärarna och vårdnadshavarna vidade på förbättringar gällande barnens beteende, kognitiva och neurologiska funktioner, jämfört med kontrollgruppen.

De barn som framförallt fick de positivaste resultaten i testet efter MAP- programmet, var de barn som uppvisade störst svårigheter i förtestet.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.