Yoga och mindfulness skapar lugnare klassrumsklimat

2013 publicerades en studie i Journal of Child and Family Studies. Syftet var att undersöka om yoga- och mindfulnessbaserade övningar kunde förbättra barnens uppförande i klassrummet.

Lärarna märkte en markant framträdande skillnad hos barnen efter interventionen i klassrummet.

Barnen kunde kontrollera sina känslor, humör och sin uppmärksamhet. De uppvisade också ett ödmjukare beteende mot varandra. Lärarna meddelade dessutom att barnen behöll effekten av mindfulness-interventionen upp till sju veckor efter avslutat program.

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.