Ändra synen på fysisk aktivitet och öka medvetenheten!

60 Minuter Til

Tydlighet – Hur mycket behöver barnen röra sig för att komma upp i 60 minuters daglig fysisk aktivitet? Om vi ändrar synen på fysisk aktivitet kanske vi kan få fler att röra sig och känna sig duktiga!

WHO syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO rekommenderar att barn och unga ska röra sig 60 minuter varje dag. Rörelsen ska vara måttlig till hög intensitet. Men hur gör vi det tydligt för barnen? 

Att kryssa i rutor för varje aktiv minut – tydligare än så blir det nog inte. Det räcker att barnen gör det vid ett tillfälle för att förstå hur mycket de behöver röra sig.

Studier som visar att våra barn rör sig för lite ploppar upp överallt. Först ut var Centrum för idrottsforskning som 2017 visade att bara 22% av tjejerna och 44% av killarna som kom upp i WHOs rekommendationer om att vara fysiskt aktiv i 60 minuter. Efter det har Generation Pep släppt en rapport och det har kommit ytterligare en internationell rapport som levererar ungefär samma siffror. Så sent som i våras släpptes en rapport som visar att dagen 14-åriga pojkar tar 30% färre steg än för 17 år sedan. Det motsvarar 4500 steg/dag.

Studier visar också att barnen är mer aktiva i skolan än på fritiden och att klyftan mellan de barn som är fysiskt aktiva och de barn som är inaktiva växer. Det innebär att barnen som redan är fysiskt aktiva rör sig mer och att barnen som är inaktiva blir mer stillasittande.

ÄNDRA SYNEN PÅ FYSISK AKTIVITET OCH ÖKA MEDVETENHETGRADEN!ÄR TRÄNING OCH FYSISK AKTIVITET SAMMA SAK? Det är nog frågan vi behöver ställa till barnen. 

Nä, man behöver inte älska sport och träning för att vara fysisk aktiv. Vi kan vara fysisk aktiva genom att gå, springa, cykla, utföra korta rörelsepass, leka aktiva lekar mm. Om vi sätter tydliga ramar för vad fysisk aktivitet är blir det lättare att känna sig duktig vilket kan leda till att barnen rör sig mer. 

VI VILL SKAPA ENKLA STRUKTURER – SÅ HÄR ANVÄNDER NI MATERIALET.

Printa ut materialet och starta på sida 2. Gör en checklista med riktlinjer över vad ni anser att det innebär att vara fysiskt aktiv. Utför övningen enskilt eller i grupp. Vi har valt att fylla i några aktiviteter. 

När riktlinjerna är satta är det lätt att använda sida 1. Printa ut ett ex per barn/elev. För varje minut barnet varit fysiskt aktiv får man kryssa en ruta. Har barnet gått 7 minuter till skolan, kryssas 7 rutor, har barnet spelat fotboll i 15 minuter på rasten kryssas 15 rutor, har ni kört en gemensam Brain breaks i 4 minuter kryssas 4 rutor. Det ger en tydlighet hur mycket barnet rör sig i skolan och hur mycket de behöver röra sig efter skoltid för att komma upp i 60 minuters rörelse per dag. 

Hör av dig!

Vill ni ta del av inspirerande material som lockar till ökad fysisk aktivitet, harmoni i vardagen och ökat lärande? Eller anmäla dig till någon av våra utbildningar, workshops eller kurser?

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.