Utbildning förkola & skola

Motorisk träning och ökad kroppskontroll

1 - DAGS UTBILDNING

Utbildning: Motorisk träning och ökad kroppskontroll

Du lär dig hur medveten motorikträning och en ökad kroppskontroll kan påverka barn positivt.

I denna utbildning ger vi grunderna för hur vi kan stimulera barn till en god motorik och kroppsuppfattning. Genom medveten lek och rörelse utvecklar vi barnens motorik och även deras nervsystem. Vi vill stärka barnen så att de tidigt får en positiv bild av rörelse och en god kroppskontroll. Vi visar hur ni medvetet kan träna de olika motoriska momenten på ett lekfullt sätt. Vi varvar fakta med teori, forskning och lekfulla övningar.

Ni lär er observera barns motorik och hur ni kan skapa ett träningsprogram som stimulerar barns utveckling. Vi kommer att träna både grovmotorik och finmotorik.

Utbildningen ger en bra grund och förståelse för barns motoriska utveckling och fakta kopplas till forskning. Idag vet vi att barn som har bättre motorik har bättre förutsättningar att:

  • Delta i lekar och aktiviteter
  • Har bättre kognitiva förutsättningar
  • Har lättare att lära sig matte, svenska och engelska
  • Ger ett ökat välmående och en bättre självkänsla.

Utbildningens innehåll kopplas till forskning och till läroplanen.

Lär er mer om:

Utbildningsmaterial ingår i form av kurskompendium, bildstöd, tillgång till filmade motoriska övningar och rörelseprogram.

Datum & platser 2020

Förskola

Skola

Kursanmälan är bindande och avbokningar av kurserplatser ska senast ske två veckor innan kursstart. Ni har alltid rätt att flytta era platser till andra kurser i Sverige. Vid färre än 20 anmälda kommer kursen att ställas in.

1690 kr exkl. moms

"Känslan av att lyckas är kanske den finaste present man kan ge ett barn!"

Många barn med motoriska svårigheter har svårt att delta i lekar och idrott. Motorisk träning kan underlätta barns vardag, ge ökad koncentrationsförmåga, underlätta läs- och skrivning och ge en ökad självkänsla. Vår erfarenhet är att barnen snabbt upplever goda effekter och känner att de lyckas bättre inom flera olika områden.

Träning i Livet ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv.

Vi har över 20 års erfarenhet med att hjälpa barn i svårigheter. Genom föreläsningar på förskolor och skolor och genom personlig träning har vi slussat mängder av barn förbi hinder till en enklare vardag. Vi vet att ett barn i balans har lättare att lära. Vi har tagit fasta på flera forskningsstudier och tillsammans med våra egna erfarenheter skapat en utbildning, där du lär dig hjälpa både enskilda barn och barn i grupp.

Vår vision är att varje förskola och skola ska ha en eller flera inspiratörer, som ser rörelse och avslappning som en möjlig väg att arbeta på för att stärka barnet. Vi finns hela tiden med er som ett coachande stöd.

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått möjligheten att utbilda över 700 personer från Sverige, Danmark och Finland. Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.