Workshop

Plattform

VÄLKOMMEN TILL PLATTFORMEN FÖR FYSISK AKTIVITET!

Vill ni också skapa en mer rörelserik vardag? Nu har ni möjlighet att abonnera på plattformarna Aktiv förskola, Aktiv skoldag, låg- och mellanstadiet samt Aktiv skoldag högstadiet och gymnasiet! Abonnemanget gäller en hel förskolan eller skola!

På plattformarna presenteras fler än 100 filmklipp och material för utskrift.

Abonnemanget gäller en hel skola där samtliga klasser kan använda plattformen samtidigt.

VILKEN PLATTFORM PASSAR ER?

På plattformarna finner ni övningar som är anpassade för det mindre ytor och stora grupper/klasser. Välj mellan en plattform för förskolanlåg- och mellanstadiet eller en plattform för högstadiet och gymnasiet. 

Ta en rundtur genom klippet eller se ett förslag på startsidan genom länken.

Plattformen är enkel att använda! Välj en kategori, klicka dig vidare till ett valfritt klipp och titta på den tillsammans med eleverna och utför aktiviteten. Vi är säkra på att ni kommer att hitta många favoriter. 

ABONNERA PÅ PLATTFORMARNA
-
AKTIV SKOLDAG
ELLER
AKTIV FÖRSKOLA

PRIS PER FÖRSKOLA / SKOLA MED >30 PEDAGOGER:
300kr/månad
PRIS PER FÖRSKOLA / SKOLA MED <30 PEDAGOGER:
350kr/månad
PRIS PER SKOLA MED <61 PEDAGOGER:
450kr/månad

PLATTFORM FÖRSKOLA

Korta Brain breaks, längre Brain breaks, rörelseprogram, utomhusaktiviteter, material för individuell träning, motorik och andra tips och idéer för förskolan. På den här plattformen finns allt för att ni ska kunna införa mer rörelse under dagen. 

PLATTFORM F - 6

Korta Brain breaks, längre Brain breaks, rörelseprogram, rastaktiviteter, material för individuell träning, Lärfys – fysisk aktivitet kopplat till skolans olika ämnen och andra tips och idéer för aktiv skoldag. Allt för att inspirera till mer rörelse. 

PLATTFORM 7-9 OCH GYMNASIET

Korta Brain breaks, längre Brain breaks, rörelseprogram, material för individuell träning, forskning, tips och idéer för aktiv skoldag. Materialet är framtaget för mindre klassrum, stora grupper och äldre elever. 

LÅT ELEVERNA LEDA VARANDRA !

För skolor som har rörelseledare där elever leder varandra har vi skapat en plattform med övningar för inomhus och utomhus aktiviteter. Plattformen används bland annat av Stockholms stads rörelseprojekt “Spring i benen”.

Vid intresse visar vi gärna plattformen. 

TILLÄGGSBESTÄLLNING?

Vid införande av fysisk aktivitet i skolan har vi flera material som förenklar arbetet. Vid beställning av skolskyltar kan ni utan extra kostnad få er logga tryckt på skyltarna. 

FÖRSKOLEPAKETET
LILLA

PRIS: 1200:-
Ord pris: 1350:-

FÖRSKOLEPAKETET
MELLAN

PRIS: 2100:-
Ord pris: 2600:-

FÖRSKOLEPAKETET
STORA

PRIS: 2900:-
Ord pris: 3650:-

PULS / MOTORIK
SKYLTAR

PRIS: 3500:-
Ord pris: 4900:-

SKOLPAKETET
LILLA

PRIS: 1500:-
Ord pris: 1945:-

SKOLPAKETET
MELLAN

PRIS: 1750:-
Ord pris: 2349:-

SKOLPAKETET
STORA

PRIS: 2650:-
Ord pris: 3399:-

SKOL-
SKYLTAR

PRIS: 3500:-
Ord pris: 4900:-

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.