Träning i livet

Tillsammans skapar vi nya möjligheter

MER RÖRELSE UTOMHUS!
Vi har under våren tagit fram ett nytt koncept för att inspirera till mer rörelse på förskolor, skolor eller där ni önskar, exempelvis i trädgården eller på idrottsplatsen.
 
ETT KONCEPT FÖR SKOLAN OCH ETT FÖR FÖRSKOLA
Vi har tagit fram två olika koncept, ett för förskolan och ett för skolan. I båda koncepten ingår åtta metallskyltar med klotterskydd samt övningar i en inspirationsbank.
  
SKOLANS KONCEPT
Skolans åtta skyltar tränar olika muskelgrupper. På varje skylt finns tre olika övningar att välja mellan. Skyltarna är ett bra komplement till rörelse i klassrummet, utomhuslektioner, rastaktiviteter och idrottslektioner i skolan. Till skyltarna ingår ett arbetsmaterial med förslag på rörelseupplägg. Detta går att kopiera och använda på hela skolan.  På varje skylt finns även lite fakta om kroppen och hur bra det är att röra på sig.
 
FÖRSKOLANS KONCEPT
Genom förskolans åtta skyltar tränas motorikens grunder. Varje skylt är lekfullt utformad och tränar ett motoriskt moment tillsammans med våra figurer Klicken med vänner. Till skyltarna ingår rörelsekort med beskrivningar på olika rörelseupplägg, lekar och utmaningar. Totalt ingår 66 övningar.  

Skolskyltar

Motorikskyltar - förskola

Pulsskyltar - förskola

MER INFORMATION

***Skyltarna är gjorda i metall i en storlek på 21x15cm och har ett klotterskydd. De kan stå ute året om och har en hållbarhet på minst 3 år.

I den oroliga situation som skapas av Covid 19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta med försiktighet men att träning utomhus är att föredra.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.