Motorikens påverkan för inlärning

Anmäl dig till föreläsningen

MOTORIKENS PÅVERKAN FÖR INLÄRNING -
MOTORIK I SKOLAN ÅK F-9

Nu har du som arbetar i Stockholms stad kommunala grundskolor och anpassad grundskola möjligheten att delta i föreläsningen Motorikens påverkan för inlärning helt kostnadsfritt. 

Inget ombyte krävs. Föreläsningen lämpar sig för alla pedagoger i skolans verksamhet. Delta utifrån dina egna förutsättningar.

Anmäl dig och dina kollegor nedan. Du kommer att få en bekräftelse inom 24 timmar. 

Innehåll

Det finns många fördelar med att hjälpa barn och unga till bättre kroppskontroll och motorik.

När de motoriska grundformerna befästs blir läroprocessen enklare, koncentrationen bättre, självkänslan ökar och det blir lättare att delta i gemenskap, rastaktiviteter och idrott. Det kan till och med förenkla vid läs- och skrivsvårigheter.

De motoriska grundformerna sätts vid tidig ålder i ett barns utveckling men vissa grundformer behöver ibland tränas lite extra för att rörelsen ska bli automatiserad.
Det är aldrig är försent att börja träna – oavsett ålder.

Innehållet i föreläsningen riktar sig till dig som undervisar både på låg, mellan och/eller högstadiet samt i anpassad grundskola.

GOD MOTORIK SKAPAR BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HELA LIVET!

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar som kan användas genom hela lärprocessen på låg, mellan och högstadiet och även i anpassad grundskola.

”Motoriska svårigheter försvinner inte av sig själv.”

”43 procent av elever med motoriska svårigheter har koncentrationssvårigheter.”

Korta stunder av daglig motorisk träning kan hjälpa många elever!

 

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.