Utbildning

Motorisk träning - utbildning i 2 dagar

Välkommen till utbildningen Träning i Livet - 2 dagar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lär dig hjälpa barn med motoriska svårigheter få bättre kontroll över sin kropp. Utbildningen Träning i Livet ger kunskap och mängder av praktiska verktyg så att du på ett enkelt sätt kan hjälpa barn och ungdomar. Vi arbetar med hur motorik och rörelse kan påverka inlärningen för barn och ungdomar. Genom att observera, bygga motoriska program som barnet tränar varje dag stärks barnets motorik och perception. Det skapar förutsättningar för bättre inlärning, koncentration och kan förenkla vid läs och skrivsvårigheter. Övningarna som används är filmade och beskrivs tydligt i kurskompendiet.

Vi tänker på hela barnet och fokuserar även på strategier inom mental träning, så som avslappning, massage, medveten andning, och målfokusering för att stärka barnets ”jag bild”. Vi går igenom massagens grunder och ni får redskap till hur ni kan använda massage i grupp. Ni får kunskap om olika mentala strategier, andningsövningar och banyoga.

Genom teoretisk kunskap, praktiska övningar och lekar skapar vi en helhet som kan användas både i förskola och skola.Vår utbildning stöds av aktuell forskning och är kopplad till läroplanerna.

"Känslan av att lyckas är kanske den finaste present man kan ge ett barn!"

Många barn med motoriska svårigheter har svårt att delta i lekar och idrott. Motorisk träning kan underlätta barns vardag, ge ökad koncentrationsförmåga, underlätta läs- och skrivning och ge en ökad självkänsla. Vår erfarenhet är att barnen snabbt upplever goda effekter och känner att de lyckas bättre inom flera olika områden.

Lär er mer om

Utbildningsmaterial ingår i form av kurskompendium, bildstöd, tillgång till filmade motoriska övningar och rörelseprogram.

Datum & platser

Steg 1

Steg 2

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår verksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Vid färre än 12 anmälda kommer kursen att ställas in. Du som anmäler dig har rätt att avboka din plats en vecka innan utsatt datum. Välkommen!

3500 kr exkl. moms

Träning i Livet ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv.

Träning i livet arrangeras i 2 steg men redan efter steg 1 kan ni starta ert arbete med motorisk träning bland era barn. Genom steg 2 erbjuds ni fördjupade kunskaper inom de olika områdena motorik, metal träning och massage.

Vi har över 20 års erfarenhet med att hjälpa barn i svårigheter. Genom föreläsningar på förskolor och skolor och genom personlig träning har vi slussat mängder av barn förbi hinder till en enklare vardag. Vi vet att ett barn i balans har lättare att lära. Vi har tagit fasta på flera forskningsstudier och tillsammans med våra egna erfarenheter skapat en utbildning, där du lär dig hjälpa både enskilda barn och barn i grupp.

Vår vision är att varje förskola och skola ska ha en eller flera inspiratörer, som ser rörelse och avslappning som en möjlig väg att arbeta på för att stärka barnet. Vi finns hela tiden med er som ett coachande stöd.

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått möjligheten att utbilda över 700 personer från Sverige, Danmark och Finland. Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

Läs mer om

Steg 1

Läs mer om

Steg 2

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.