Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått möjligheten att utbilda över 700 personer från Sverige, Danmark och Finland.

Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

 

 

TRÄNING I LIVET

Utbildning - Träning i Livet

Motorisk träning och avslappning

 

Välkommen till utbildningen Träning i Livet – 2 dagar

Utbildningen Träning i Livet ger kunskap och mängder av praktiska verktyg. Vi kopplar fakta till forskning, hjärnans utveckling och läroplanerna. Ni kommer lära er att bygga specifika träningsprogram genom observation av barnets motorik. Vi tänker på hela barnet och fokuserar även på strategier inom mental träning, så som avslappning, massage, medveten andning, och målfokusering för att stärka barnets ”jag bild”. Vi går igenom massagens grunder och ni får redskap till hur ni kan använda massage i grupp. Genom teoretisk kunskap, praktiska övningar och lekar skapar vi en helhet som kan användas både i förskola och skola.

 

Känslan av att lyckas är kanske den finaste present man kan ge ett barn!

Många barn med motoriska svårigheter har svårt att delta i lekar, idrotter och förskolans och skolans olika utmaningar. Motorisk träning kan underlätta barnens vardag, ge ökad koncentrationsförmåga, underlätta läs- och skrivning och ge en ökad självkänsla.

 

 

Lär er mer om..

  • Att bygga specifika rörelseprogram för enskilda barn.
  • Fysisk aktivitet i klassrummet.
  • Grov- och finmotorik.
  • Observation av barns motorik.
  • Rörelseprogram för barn i grupp.
  • Forskning kopplad till motorik och träning.
  • Mental träning och andning.
  • Barnmassage och barnyoga.

Datum och platser 2019

 

STEG 1

Kristianstad Högskola: 9-10 april

Töre, Kalix: 27-28 mars

Halmstad: 6-7 mars

 

STEG 2

Kristianstad Högskola: 13-14 maj

Pris: 3500 kr exkl. moms per steg

Kursanmälan är bindande och avbokningar av kurserplatser ska senast

ske två veckor innan kursstart. Ni har alltid rätt att flytta era platser till

andra kurser i Sverige. Vid färre än 15 anmälda kommer kursen att ställas in.

Träning i Livet ger grunderna för ett aktivt lärande och ett lugnare liv.

Träning i livet arrangeras i 2 steg men redan efter steg 1 kan ni starta ert arbete med motorisk träning bland era barn.

Genom steg 2 erbjuds ni fördjupade kunskaper inom de olika områdena motorik, metal träning och massage.

 

Flera forskningsstudier visar koppling mellan rörelse, motorik och inlärning. Forskning visar även hur avslappning, andning och massage kan skapa bättre förutsättningar till ökad hälsa och större inlärning. Studier visar vilka hinder vi kan bestiga och vilka mål vi kan nå, genom mental träning och positivt tänkande.

Vi har över 20 års erfarenhet med att hjälpa barn i svårigheter. Genom föreläsningar på förskolor och skolor och genom personlig träning har vi slussat mängder av barn förbi hinder till en enklare vardag. Vi vet att ett barn i balans har lättare att lära. Vi har tagit fasta på flera forskningsstudier och tillsammans med våra egna erfarenheter skapat en utbildning, där du lär dig hjälpa både enskilda barn och barn i grupp.

Vår vision är att varje förskola och skola ska ha en eller flera inspiratörer, som ser rörelse och avslappning som en möjlig väg att arbeta på för att stärka barnet. Vi finns hela tiden med er som ett coachande stöd.

Läs mer om innhållet i steg 1 och steg 2