Dag 1

MOTORISK TRÄNING MASSAGE

Förmiddagen fokuserar på grov- och finmotorik och vilka kopplingar som finns mellan inlärning, motorik, koncentration och rörelse. Teoretisk forskning blandas med kunskap om hur hjärnan påverkas av rörelse. Detta vävs samman med mängder av praktiska och användbara rörelser, lekar, övningar och hinderbanor för grov- och finmotorik. Deltagarna tar del av motoriska tester och lär sig hur man använder dem på barn. Utöver motorik arbetar vi med ögonträning, muskeltonus, rytm, koordination och balanssinnet.

Eftermiddagen fokuserar på grundläggande mental träning i form av barnyoga, andning och positivt tänkande. Genom att arbeta med mental träning och använda olika tekniker och metoder kan ni skapa ett harmoniskt arbetsklimat för barn. Upplägget syftar till att ge barn bättre självkänsla och självförtroende samt en större självkontroll. Genom enkla tekniker och metoder kan man reducera stress och öka det positiva tänkandet och förstärka sin ”jag bild”. Övningarna är skapade för att stärka barnet men även gruppdynamiken, där målet är acceptans och att alla i gruppen har en viktig roll. Teori blandas med många praktiska övningar.

Dag 2

BYGG MOTORISKA PROGRAM MENTAL TRÄNING

Förmiddagen bjuder på kunskap om utvecklingen av barnets rörelser. Vi går även igenom grundläggande uppbyggnad av träningsprogram inför eget arbete, med observationer och filmer. Träningsprogrammen kan byggas för enskilda barn eller barn i grupp. Använd färdiga mallar eller lär dig att skapa egna. Syftet med kursen är att lära sig kartlägga och hjälpa barn som behöver mer motorisk träning för att underlätta inlärning, koncentration, balans, koordination, anspänningar och kroppskontroll som alla är viktiga faktorer för barnets utveckling.

Forskning visar att barn som får regelbunden massage har lättare för att finna harmoni och öka sin inlärningsförmåga. När ”lugn och ro hormonet”, oxytocin, utsöndras, går kroppen ner i varv och andningen blir lugnare. Hormonet gör att barnet lyssnar mer aktivt och kan förstå och ta till sig kunskap på ett lättare sätt. Även beslutfattandet blir lättare för barnet. Massage hjälper till att göra kroppen mer balanserad. Teorin om massagens positiva effekter för inlärning och välmående vävs samman med en stor del praktiskt lärande. I barnassagen får ni ta del av en rörelsebank med olika massagerörelser, massagesagor, taktila lekar, taktila redskap, handmassage och ansiktsmassage.

STEG 2

Steg 2 erbjuds till dig som deltagit i Träning i livet steg 1. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i hur motorik, mental träning och avslappning kan påverka inlärning, motorik, koncentration och välmående. Kursen ger en ökad förståelse för rörelsens betydelse och den kopplas till aktuell forskning. Vi bygger på med fler praktiska redskap och övningar inom grov- och finmotorik, balans, koordination och styrka. Vi jobbar även med målinriktad träning, skolbarnsmassage och massage för vuxna.

Kom till kursen och fyll på din kunskapsbank, få ny energi och ta del av andras erfarenheter. Har du inte hunnit komma igång sedan steg 1 är det inget hinder för att delta i steg 2. Tillsammans skapar vi engagemang för att hjälpa barn i förskolan och skolan.

Dag 1

MOTORISK TRÄNING
MENTAL TRÄNING

Förmiddagen bjuder på reflektion och erfarenhetsutbyte. Vi fyller på rörelsebanken med flera grov- och finmotoriska övningar, tabataprogram och motoriska övningar för att stärka barnets styrka, kroppskontroll och koordination. Teoretisk forskning blandas med kunskap om hur hjärnan påverkas av rörelse.

Eftermiddagen erbjuder en praktisk kurs i skolbarnsmassage och massage på vuxna. Ett upplägg som består av både taktil massage och massage med tryck. Vi går igenom massagens positiva effekter för inlärning och välmående.

Dag 2

MOTORISKA PROGRAM
MASSAGE

Under förmiddagen fortsätter vi vårt arbete med att bygga på rörelsebanken från dag 1. Vi bygger ut programmen både för enskilda barn och barn i grupp. Vi fokuserar också på arbetsminnet och plockar fram olika tänkbara arbets- och inlärningsformer samt har en genomgång av tillverkning av hjälpmedel för att underlätta lärande.

Eftermiddagen erbjuder målinriktad mental träning med praktiska övningar för både barn och vuxna. Vi jobbar med drömförverkligande genom affirmationer och visualisering. Att kunna hitta fokus, balans och utveckling är ett viktigt område för att ta hand om sig själv och må bra. Fakta och forskning varvas med olika kreativa övningar, allt med ett fokus på att må bra och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.