Utbildning

Motorik och kroppskontroll

UTBILDA DIG I MOTORISK TRÄNING!

GOD MOTORIK SKAPAR BRA
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR HELA LIVET!

Det finns många fördelar med att hjälpa barn och unga till bättre kroppskontroll och motorik! När man satt sina motoriska grunder blir läroprocessen enklare, koncentrationen bättre, självkänslan ökar och det blir lättare att delta i gemenskap.

Motoriska grunder sätter vi tidigt men ibland behöver vi träna grunderna lite extra för att rörelsen ska bli automatiserad. Det fina är att man det aldrig är försent att börja träna – oavsett ålder.

Vill du lära dig mer, häng med på vår kurs!

Lär dig hjälpa barn med motoriska svårigheter att få en bättre kontroll över sin kropp. Träning i Livets utbildningar ger kunskap och mängder av praktiska verktyg så att du på ett enkelt sätt kan hjälpa barn och ungdomar.

Genom att observera och bygga motoriska program kan vi stärka barns motorik och perception. Det skapar förutsättningar för bättre inlärning, koncentration och kan förenkla vid läs- och skrivsvårigheter. 

Teoretisk kunskap varvas med praktiska övningar, lekar och skapar vi en helhet som kan användas både i förskola och skola. Utbildning stöds av aktuell forskning och är kopplad till läroplanerna.

2 - DAGARS

Utbildning - Träning i Livet

Lär dig mer om

Utbildningsmaterial ingår i form av kurskompendium, bildstöd, tillgång till filmade motoriska övningar och rörelseprogram.

Datum & platser 2024

Träning i Livet – Motorik och rörelserikedom

Genom utbildningen Träning i Livet har vi fått möjligheten att utbilda personer från Sverige, Danmark och Finland. Vi möter främst pedagoger från förskola och skola men även föräldrar och resurser till barn i behov av extra stöd.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.