Fysisk aktivitet i förskola och skola

Fysisk aktivitet i förskola och skola

Workshopen ”Fysisk aktivitet i förskola och skola” ger verktyg för att införa daglig fysisk aktivitet i er verksamhet. Vi vill göra det enkelt att starta och har därför fokuserat på att ta fram produkter och strukturer som gör att ni inte behöver planera utan kan starta direkt. Vi anpassar föreläsningen efter målgupp och önskemål.

Teori varvas med praktiska övningar och vi kopplar arbetet till aktuell forskning. Vi ger er svar på hur fysisk aktivitet påverkar vår kropp på ett positivt sätt och på hur vi kan dra nytta av kunskapen i förskola och skola. Ni får inspirerande övningar form av färdiga program och lekfulla Brain breaks som går att använda direkt i er barngrupp, på lektioner och under raster.

Vi besöker gärna er, kontakta oss för mer information.

  • Forskning kopplad till rörelse – Varför ska vi arbeta med daglig fysisk aktivitet?
  • Skolverkets riktlinjer samt läroplanen
  • Pulsträning
  • Brain breaks
  • Tillgång till filmade rörelseprogram: Tabata, Träna till 100 och 30/30
  • Klassrumsaktiviteter och Brain breaks
  • Lärfys – Fysisk aktivitet kopplad till ämnen; svenska, matte, SO, NO, engelska mm.
  • ”Den hjälpsamma korgen”, ett material för att förenkla inlärning.
  • Förskolan – motorikens grundpelare

Ni får: En plansch med Brain breaks, filmade rörelseprogram, lekar och roliga övningar. Ni får även länkar till aktuell forskning, filmer och inspirationsmaterial inom ”lärfys”.

Vetenskaplig grund

Vårt arbete bygger på studier, forskning och erfarenheter. Forskning visar att daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan, den kognitiva förmågan och därmed inlärningsförmågan. Vi vill på ett lekfullt sätt integrera rörelse i skolans- och förskolans vardag. Regelbundenen fysisk aktivitet under uppväxten skapar bra vanor och en bättre hälsa för resten av livet. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration, och skolprestationer.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.