Motorisk träning och ökad kroppskontroll – Skola

Medveten motorikträning för ökad kroppskontroll

Du lär dig hur medveten motorikträning och en ökad kroppskontroll kan påverka barn positivt. Vi jobbar med både grov- och finmotorik.

I denna workshop ger vi grunderna för hur vi kan stimulera barn till en god motorik och kroppsuppfattning. Genom medveten lek och rörelse utvecklar vi barnens motorik och även deras nervsystem. Vi vill stärka barnen så att de tidigt får en positiv bild av rörelse och en god kroppskontroll. Vi visar hur ni medvetet kan träna de olika motoriska momenten på ett lekfullt sätt. Vi varvar fakta med teori, forskning och lekfulla övningar.

Workshopen ger en bra grund och förståelse för barns motoriska utveckling. Ni kommer lära er att observera barns motorik och skapa motoriska program som stärker barnens utveckling.

Vanliga effekter efter insatta motorikåtgärder kan vara:

  • Bättre koncentrationsförmåga
  • Lättare att läsa och skriva
  • Ökad självkänsla och självförtroende
  • En aktivare vardag. Större förutsättningar att delta på lekfulla aktiviteter
  • Bättre minne
  • Ökat fokus och bättre självkontroll

Workshopen innehåll kopplas till forskning och Lgr11/Lsär11.

Hör av dig!

Har du frågor kring föreläsningar, utbildningar aktivitetskoncept eller annat? 

Varmt välkommen att höra av dig.

Gå med i vårt nyhetsbrev!

Välj nedan hur vi får kontakta dig:

Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom länk i sidfoten på våra mail. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter, se vår webbsida.